Centrum transatlantických vztahů

Centrum transatlantických vztahů bylo založeno v listopadu 2009 jako interní centrum pro výzkum, vzdělávání a poradenství CEVRO Institutu

Aktuálně

Kurt Volker hostem PCTR

Kurt Volker hostem PCTR

Kurt Volker navštívil ve dnech 6.-9. září na pozvání Centra transatlantických vztahů CEVRO Institutu Českou republiku, doprovázela jej i jeho manželka Ia Meurmishvili, která pracuje pro gruzínskou redakci Hlasu Ameriky.

pokračovat
Příštích deset let…

Příštích deset let…

Další kolo z našeho cyklu uzavřených expertních debat zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konalo v úterý 7. září. Debatu tentokrát zahájil Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS a Pavel Tykač, majitel Sev.en Energy AG, moderovali Alexandr Vondra a Tomáš Pojar.

pokračovat
Jaderná energetika po Vrběticích

Jaderná energetika po Vrběticích

Energetická bezpečnost patří mezi klíčová témata, kterým Centrum transatlantických vztahů (PCTR) věnuje dlouhodobě pozornost. V době, kdy se budou přijímat zásadní strategická rozhodnutí ohledně budoucnosti české energetiky, se bude PCTR tomuto tématu věnovat aktivněji.

pokračovat
Česko – ruská diplomatická krize: nový podnět pro zlepšení vztahů mezi ČR a USA? 

Česko – ruská diplomatická krize: nový podnět pro zlepšení vztahů mezi ČR a USA? 

Na třicet zahraničně politických a bezpečnostních expertů, novinářů i absolventů CEVRO Institutu se v den konání summitu NATO zúčastnilo diskuse o česko – amerických vztazích. Diskuse se zaměřila na konkrétní možnosti spolupráce mezi Českou republikou a USA v oblasti politické, obranné i obchodní, která nabyla na důležitosti po zveřejnění výsledků vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a výrazném zhoršení vztahů mezi ČR a Ruskem.

pokračovat
Cameron Munter k evropské návštěvě prezidenta Bidena

Cameron Munter k evropské návštěvě prezidenta Bidena

„Není pochyb o tom, že Joseph Biden je v Evropě vítán. Je oddaný atlantista, má otevřený a přátelský styl a většině evropských lídrů v širokých obrysech vyhovuje jeho liberální internacionalistický pohled na svět. A hlavně není Donald Trump, který zaskočil Evropany svým unilateralismem a nepřátelstvím.“

pokračovat
Alexandr Vondra foto

Slovo předsedy Rady PCTR

S přijetím České republiky do NATO v roce 1999 získala naše země nejlepší bezpečnostní záruky ve své moderní historii. Vůbec to však neznamená, že máme s uspokojením sedět s rukama složenýma v klíně a nic nedělat. Bezpečnost není samozřejmost. Její kvalita se vždy odvíjí od naší vůle pro ni něco udělat i obětovat. To platí jak u nás doma, tak i ve spolupráci s našimi spojenci. Svět není bezpečné místo, bezpečnostní hrozby jsou dnes jen méně předvídatelné a možná o to nebezpečnější.

Slovo rektora CEVRO Institutu

Jedním z hlavních cílů české reformní politiky po roce 1989 bylo zapojení naší země do euroamerické bezpečnostní a politické spolupráce. Vstupem do NATO byl sice tento cíl do velké míry naplněn, avšak před Českou republikou zároveň vyvstal trvalý úkol dávat svému členství v Alianci konkrétní a smysluplný obsah, jenž bude odpovídat měnícímu se mezinárodnímu bezpečnostnímu prostředí.

Josef Šíma foto

Východiska

 • Zachování a další rozvíjení transatlantické vazby významně přispívá k zajišťování bezpečnosti České republiky a Evropy.
   
 • V současnosti, kdy je budoucnost transatlantické spolupráce zpochybňována, je důležité věnovat jí zvýšenou pozornost i na akademické půdě a prostřednictvím výzkumu přispívat k řešení problémů, před kterými transatlantické vztahy stojí.
   
 • Nárůst skepse ke spolupráci s USA je dnes patrný i v České republice a dalších středoevropských zemích. Je důležité, aby dílčí zklamání nepřerostla v odmítnutí samotného principu transatlantického spojenectví.
   
 • Transtatlantické vztahy by neměly být redukovány pouze na problematiku NATO, protože se týkají mnohem širší politické, bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráce mezi USA a Evropou. Stále důležitější roli v transatlantické agendě budou hrát vztahy mezi EU a USA.

Cíle

 • Systematicky se věnovat výzkumu euroamerických vztahů, se zvláštním důrazem na středoevropsko-americké vztahy.
   
 • Zaměřit se na řešení konkrétních problémů transatlantických vztahů a nabízet analýzy a doporučení prakticky využitelné v politickém rozhodovacím procesu v České republice.
   
 • Zapojit se do české, evropské i americké debaty o současných a budoucích výzvách transatlantické spolupráce.
   
 • Nastolovat v české a středoevropské veřejné diskusi témata související z transatlantickými vztahy, která jsou v současnosti diskutována nedostatečně.
   
 • Spolupracovat s evropskými a americkými výzkumnými pracovišti a seznamovat je s českou perspektivou v oblasti transatlantických vztahů.

Partneři, dárci, sponzoři a podporovatelé

PPF nadace logo
CSG logo
Česká zbrojovka logo