Generální partneři

PPF nadace logo
CSG logo
COLT CZ Group logo
ICZ logo

Partneři

ATLANTIC COUNCIL
CEVRO logo
Česko Izraelská smíšená obchodní komora logo
ECR Group logo
Forum 2000 logo
Hanns Seidel Stiftung logo
Hudson Institute logo
International Institute for Counter-Terrorism (ICT), Herzlija, Israel logo
Jageloo 2000 logo
Mothejl
NATO Information Center logo
Občanský Institut logo
Polský Institut logo