Prague Centre for Transatlantic Relations foto

Centrum
transatlantických vztahů
(PCTR)

Centrum transatlantických vztahů (Prague Centre for Transatlantic Relations, PCTR) bylo zřízeno v listopadu 2009 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké školy CEVRO Institut. Nejaktuálnější informace o činnosti PCTR můžete vždy naleznout na sociálních sítích FacebookTwitter. Videozáznamy a audiozáznamy z veřejných akcí můžete sledovat a poslouchat na YouTube kanálu.

Alexandr Vondra foto

Slovo předsedy
rady PCTR

S přijetím České republiky do NATO v roce 1999 získala naše země nejlepší bezpečnostní záruky ve své moderní historii. Vůbec to však neznamená, že máme s uspokojením sedět s rukama složenýma v klíně a nic nedělat. Bezpečnost není samozřejmost. Její kvalita se vždy odvíjí od naší vůle pro ni něco udělat i obětovat. To platí jak u nás doma, tak i ve spolupráci s našimi spojenci. Svět není bezpečné místo, bezpečnostní hrozby jsou dnes jen méně předvídatelné a možná o to nebezpečnější. Stát, který bezpečnostní hrozby nestuduje a ztrácí schopnost se bránit, nemá právo na dlouhodobou existenci. Proto musí zůstat zajištění bezpečnosti nejenom v České republice, ale i v celé Evropě nedílnou součástí politik. Chronická hospodářská a dluhová krize, která v posledních letech postihla všechny západní státy, si vybrala svou daň ve snižování obranných rozpočtů. Tím spíš je důležité prohlubovat racionální spolupráci států, která dokáže efektivně posilovat obranu států a ochranu občanů proti aktuálním hrozbám, jako je například terorismus nebo šíření zbraní hromadného ničení.

Centrum transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut za tímto účelem doposud pořádalo a bude i nadále pořádat konference, přednášky a workshopy, zpracovávat analýzy a doporučení pro odbornou veřejnost. Centrum bude také výsledky své práce prezentovat v médiích a odborných časopisech. Těšit se můžete na mnoho nových projektů, jejichž cílem bude prohloubit veřejnou diskusi o bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráci zejména mezi Evropou a Spojenými státy.

RNDr. Alexandr Vondra, předseda Rady Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR)

Východiska

 • Zachování a další rozvíjení transatlantické vazby významně přispívá k zajišťování bezpečnosti České republiky a Evropy.
   
 • V současnosti, kdy je budoucnost transatlantické spolupráce zpochybňována, je důležité věnovat jí zvýšenou pozornost i na akademické půdě a prostřednictvím výzkumu přispívat k řešení problémů, před kterými transatlantické vztahy stojí.
   
 • Nárůst skepse ke spolupráci s USA je dnes patrný i v České republice a dalších středoevropských zemích. Je důležité, aby dílčí zklamání nepřerostla v odmítnutí samotného principu transatlantického spojenectví.
   
 • Transtatlantické vztahy by neměly být redukovány pouze na problematiku NATO, protože se týkají mnohem širší politické, bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráce mezi USA a Evropou. Stále důležitější roli v transatlantické agendě budou hrát vztahy mezi EU a USA.

Cíle

 • Systematicky se věnovat výzkumu euroamerických vztahů, se zvláštním důrazem na středoevropsko-americké vztahy.
   
 • Zaměřit se na řešení konkrétních problémů transatlantických vztahů a nabízet analýzy a doporučení prakticky využitelné v politickém rozhodovacím procesu v České republice.
   
 • Zapojit se do české, evropské i americké debaty o současných a budoucích výzvách transatlantické spolupráce.
   
 • Nastolovat v české a středoevropské veřejné diskusi témata související z transatlantickými vztahy, která jsou v současnosti diskutována nedostatečně.
   
 • Spolupracovat s evropskými a americkými výzkumnými pracovišti a seznamovat je s českou perspektivou v oblasti transatlantických vztahů.

Partneři, dárci, sponzoři a podporovatelé

PPF nadace logo
CSG logo