Institucionální zajištění energetické bezpečnosti v Evropě: jsou EU a NATO vhodnými nástroji? – seminář

V posledních letech se téma energetické bezpečnosti dostalo do popředí diskusí o bezpečnostní politice evropských zemí. Především ve střední a východní Evropě je dnes zajišťování energetické bezpečnosti pokládáno za zásadní bezpečnostní výzvu. 

Důležitou součástí debat o energetické bezpečnosti je také problematika jejího institucionální rámce na mezinárodní úrovni. Především to, jaké mezinárodní organizace jsou nejvhodnější pro zajišťování energetické bezpečnosti Evropy a které z nich by měly budovat specifické schopnosti v oblasti energetické bezpečnosti. Tato otázka souvisí především s probíhajícími reformami EU a NATO a s diskusí o nových strategických a koncepčních dokumentech přijímaných těmito organizacemi.

Cílem semináře je diskutovat roli EU, NATO a dalších organizací v zajišťování energetické bezpečnosti Evropy a ČR a identifikovat žádoucí podobu energetické agendy těchto organizací. Seminář se zaměří především na následující otázky: Jaká by měla být dělba kompetencí mezi EU a NATO a dalšími organizacemi v oblasti energetické bezpečnosti? Jaké nástroje zajišťování evropské energetické bezpečnosti by NATO a EU měly vytvářet? Jaké jsou zájmy ČR ve věci institucionálního zajištění evropské energetické bezpečnosti? Jaký způsob dělby kompetencí mezi EU a NATO by měla ČR podporovat? 

Seminář se uskuteční na půdě vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Program:

 

12.30 – 13.00    Registrace, káva a čaj
 
13.00 – 13.05    Zahájení semináře – Jan Jireš, ředitel PCTR
 
13.05 – 14.00    PANEL 1: Plynová krize 2009: limity a možnosti mezinárodních institucí
                            Evropská unie jako nástroj zajišťování energetické bezpečnosti: zkušenosti z plynové krize –
                            Mirek Topolánek
, bývalý předseda vlády ČR a předseda Evropské rady.
 
                            Spolupráce komerčního sektoru a mezinárodních organizací při prevenci
                            a řešení plynové krize – Martin Chalupský, ředitel komunikace skupiny RWE
 
14.00 – 14.45    Coffee break, prezentace studijního programu bezpečnostního MPA vysoké školy                              
                             CEVRO Institut – Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu AČR
 
14.45 – 15.45    PANEL 2: Energetická bezpečnost a mezinárodní instituce dnes: rivalita či spolupráce?
 
                            NATO a energetická bezpečnost: přehnané ambice či vhodný nástroj?
                            Jiří Šedivý, konzultant v energetice, bývalý náčelník generálního štábu AČR
            
                            Evropská unie a energetická bezpečnost: nefunkční integrace či slibný rozvoj?
                           Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
 
15.45 – 16.45    PANEL 3: Jakou podobu spolupráce mezi klíčovými mezinárodními organizacemi při
                           zajišťování energetické bezpečnosti by ČR měla preferovat?
 
                            Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR
                            Daniel Urban, ředitel pro regulační záležitosti RWE Gas Storage, s.r.o.
                       
16.45 – 18.15    Raut pro účastníky semináře
Pro vaši účast vyplňte, prosím, registrační formulář.