Seminář k nové strategické koncepci NATO

Datum konání akce: 29.9. 2010

Na půdě vysoké školy CEVRO Institut se ve středu 29. září 2010 uskutečnil závěrečný seminář věnovaný nové strategické koncepci NATO.

Od podzimu 2009 pracovalo NATO na své nové strategické koncepci, jejímž cílem je vymezit podobu Aliance v nadcházejících přibližně deseti letech.

Nová strategická koncepce má být vládami členských zemí NATO schválena na aliančním summitu v Lisabonu v listopadu 2010. Dokument je podstatný nejen s ohledem na budoucí vývoj NATO, ale výrazně se promítne i do bezpečnostní politiky jednotlivých členských zemí, Českou republiku nevyjímaje.

S cílem povzbudit českou debatu o budoucnosti Aliance a identifikovat české zájmy a priority související s přípravou nové strategické koncepce se začátkem roku 2010 sdružilo sedm akademických pracovišť a nevládních organizací, které se zabývají bezpečnostní politikou a transatlantickými vztahy. Společně se pak účastnily projektu Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky. Bližší informace o projektu a jeho účastnících najdete na adrese www.nato-2010.webnode.cz.

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut bylo zodpovědné za koordinaci projektu.

Výsledkem projektu je publikace obsahující čtyři policy papery věnované nejdůležitějším aspektům nové strategické koncepce.

29. září 2010 se pak v budově vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1, uskutečnil závěrečný seminář, na kterém byly zpracované policy papery prezentovány a diskutovány. Kromě toho zde vystoupili i zástupci ministerstev zahraničí a obrany, kteří se problematikou nové strategické koncepce zabývají.

 

PROGRAM:

12:30 – 13:00  Registrace účastníků, káva & čaj

13:00 – 13:05  Úvodní slovo – Ladislav Mrklas, prorektor vysoké školy CEVRO Institut

13:05 – 13:10  Představení a shrnutí projektu – Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut

13:10 – 13:30  Příprava nové strategické koncepce: aktuální stav – Ivan Počuch, ředitel Odboru bezpečnostní politiky MZV ČR

13:35 – 13:50  Prezentace policy paperu I (strategické prostředí, hrozby a výzvy) – Tomáš Šindelář, Prague Security Studies Institute

13:50 – 14:05  Prezentace policy paperu II (externí aktéři) – Jan Jireš, Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut

14:05 – 14:20  Prezentace policy paperu III (nástroje a schopnosti NATO) – Miloš Balabán, Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK

14:20 – 14:40  Prezentace policy paperu IV (vztah NATO-EU) – Tomáš Karásek, Asociace pro mezinárodní otázky

14:45 – 15:15  DISKUSE

15:15 – 15:30  Co Česká republika očekává od lisabonského summitu a nové strategické koncepce? – Jiří Schneider, první náměstek ministra, MZV ČR

15:30 – 15:45  Nová strategická koncepce a budoucnost české obranné politiky – Libor Boleslav, ředitel Odboru obranné politiky, MO ČR

15:45 – 16:00  DISKUSE

16:00 – 17:00  Raut pro účastníky semináře