Seminář k české bezpečnostní politice na vysoké škole CEVRO Institut

Datum konání akce: 1.2.2011

Dne 1. února 2011 se na vysoké škole CEVRO Institut uskutečnil první ze dvou plánovaných seminářů věnovaných aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky.

Seminář byl uspořádán Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Na semináři vystoupili například Jamie Shea, zástupce náměstka generálního tajemníka NATO pro nové bezpečnostní výzvy, a Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR. 

Bezpečnostní strategie je oficiálním vládním dokumentem deklarujícím bezpečnostní zájmy země, identifikujícím bezpečnostní hrozby a nastavujícím základní principy bezpečnostní politiky, včetně vymezení jejích konkrétních nástrojů.

Platná Bezpečnostní strategie ČR byla přijata již v roce 2003 a dnes je s ohledem na změny v bezpečnostním prostředí zastaralá. MZV se proto rozhodlo přistoupit k její aktualizaci, ke které má dojít v první polovině roku 2011.

Seminář měl dva hlavní cíle. Prvním bylo zapojit do procesu aktualizace Bezpečnostní strategie širší českou bezpečnostní komunitu, tedy zástupce akademických a výzkumných institucí, nevládních organizací, politických stran, médií a think-tanků. Přivedením zástupců státní správy a nevládního sektoru k jednomu stolu chtěl seminář přispět ke zkvalitnění české diskuse o bezpečnosti a bezpečnostní politice.

Druhým cílem bylo vygenerovat konkrétní připomínky, náměty a návrhy využitelné MZV při zpracovávání aktualizované Bezpečnostní strategie. PCTR za tímto účelem zpracuje přehlednou zprávu ze semináře, která bude následně poskytnuta MZV a dalším relevantním státním institucím a poslouží jako jeden z podkladů pro tvorbu aktualizované Bezpečnostní strategie.

Vedle Jamieho Shea a Jiřího Schneidera na semináři vystoupili Miloš Balabán (SBP CESES FSV UK), Oldřich Bureš (CBS MUP), Nikola Hynek, Vít Střítecký (oba CMB ÚMV) a Jan Jireš (PCTR CEVRO Institut). Celkový počet účastníků semináře dosáhl téměř sedmdesáti. Zhruba polovinu představovali zástupci státní správy a druhou polovinu zástupci nevládní bezpečnostní komunity.

Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR.