Panelová diskuse Arabské revoluce a bezpečnost Evropy

Datum konání akce: 11.4. 2011

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo dne 11. dubna 2011 panelovou diskusi za účasti Petra Robejška, Romana Jocha a Šádího Shanaáha.

Diskuse se uskutečnila v pondělí 11. dubna od 15:00 do 17.00 hod. v budově vysoké škole CEVRO Institut

S úvodnimi postřehy zde vystoupili a dotazy účastníků zodpovídali:

 • Petr Robejšek, politolog, nezávislý poradce pro strategické otázky
 • Roman Joch, ředitel Občanského institutu a poradce předsedy vlády ČR
 • Šádí Shanaáh, zahraniční poradce Strany zelených, pracovník centra Glopolis

Akce se konala za laskavé podpory dlouhodobého partnera školy – Nadace Hannse Seidela.

Diskuse se zabývala bezpečnostní dimenzi probíhajících změn v Severní Africe a na Blízkém východě a zaměřila se především na tyto otázky:

 • Jaká bezpečnostní rizika pro Evropu představují arabské revoluce?
 • Jaké jsou v této věci evropské bezpečnostní zájmy?
 • Mají Evropané arabské revoluce vítat, nebo z nich spíš mít obavy?
 • Je demokratizace arabských zemí cestou ke zajištění mezinárodní bezpečnosti?
 • Jaká bezpečnostní rizika demokratizace přináší?
 • Je politika podpory nedemokratických režimů výměnou za zajištění bezpečnosti a stability neracionální, nemorální a zdiskreditovaná?
 • Jaké dopady mohou mít arabské revoluce na některá dílčí bezpečnostní témata, například migraci a energetiku?
 • Jak se mohou arabské revoluce proměnit bezpečnostní vztahy arabského světa s Izraelem?

Diskusi moderoval Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů, CEVRO Institut.

Pozvánku si můžete stáhnout zde.