Prezentace výsledků veřejného mínění: Postoje občanů ČR k NATO a USA

Datum konání akce: 11.3.2014

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo tiskovou konferenci k prezentaci obsáhlého výzkumu veřejného mínění o vnímání významu NATO pro zajištění bezpečnosti ČR a roli USA v této organizaci. Akce se uskutečnila v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO. 

Průzkum veřejného mínění se uskutečnil za podpory Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR. 

Dílčí cíle výzkumu měly zjistit:

  • Vnímání důležitosti členství ČR v NATO
  • Vnímání ohrožení bezpečnosti ČR
  • Postoj k NATO a k USA v kontextu bezpečnosti ČR
  • Postoje k vojenským misím NATO
  • Vnímání míry amerikanizace globální kultury
  • Postoj k energetickým zdrojům a dostavbě JETE
  • Vnímání situace po zamítnutí americké radarové základny na území ČR

Moderátorem akce byl ředitel PCTR, Dr. Alexandr Vondra.

Kompletní výsledky průzkumu veřejného mínění jsou k dispozici ke stažení zde.