Mezinárodní konference – Terorismus a vlastnictví ručních zbraní: Návrh EU, izraelská zkušenost a česká pozice

Datum konání akce: 11.2.2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo 11. února ve spolupráci se sdružením LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní mezinárodní konferenci nazvanou „Terorismus a vlastnictví ručních zbraní: Návrh EU, izraelská zkušenost a česká pozice“. Přednášku zahájil a moderoval ředitel PCTR Alexandr Vondra, poté následovaly projevy tří hlavních řečníků, kterými byli poslankyně Jana Černochová, izraelský expert na bezpečnost Itay Gil a zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, Milena Bačkovská. Po přestávce následovala panelová diskuse za účasti Jana Bartoška z Ministerstva vnitra ČR, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka, člena představenstva sdružení LEX, Davida Karáska a generálního ředitele České zbrojovky, Lubomíra Kovaříka. Po každé části následovala debata s publikem.

Hlavním tématem konference byla reakce na snahu Evropské komise revidovat směrnici upravující prodej a držení střelných zbraní. Všichni řečníci se shodli, že návrh Komise nedosáhne deklarovaných cílů v boji proti terorismu. Za jeden z hlavních problémů nového návrhu přitom většina účastníku označila nedostatečnou snahu o omezení nelegálního obchodu se zbraněmi a naopak potenciálně nebezpečnou snahu o regulaci legálního držení zbraní občany dodržujícími všechny zákony a předpisy. Paní poslankyně Černochová tak varovala před snahou Komise odzbrojit občany a tím omezit jejich svobodu. Profesor Gil pak přinesl zkušenosti z Izraele, přičemž za klíčové pro boj s terorismem a celkové zvýšení bezpečnosti označil nejenom samotné držení zbraní, ale hlavně důkladný výcvik. Milena Bačkovská připomněla, že současná česká úprava držení zbraní je již dostatečná a vůči situaci v některých členských zemích i dost přísná. V druhé části se pak panelisté shodli, že proti návrhu Komise je třeba se postavit, přičemž za klíčové označili hledání podpory u dalších členských zemí. Přijetí návrhu by také mělo značné ekonomické dopady. Omezení výroby zbraní a munice na území EU by pak podle Jiřího Hynka mohlo znamenat ztrátu schopností, které budeme potřebovat v zhoršení bezpečnostní situace.

Konference proběhla za laskavé podpory partnerů, kterými byli sdružení LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraníČeská zbrojovka a. s. a pan Petr Mothejl. Poděkování patří také mediálním partnerům akce: Česko-izraelská obchodní komoraAsociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Security Magazín.

Program naleznete zde a životopisy řečníků zde.

Mediální výstupy z této akce můžete naleznout na: