Kyberfóbie: Důvěra, bezpečnost, Rusko a internet

Datum konání akce: 9.3. 2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo dne 9. března veřejnou přednášku spisovatele a vedoucího redaktora týdeníku The Economist Edwarda Lucase, autora knihy „Cyberphobia“. Akce se konala v atriu vysoké školy CEVRO Institut pod názvem "Kyberfóbie: Důvěra, bezpečnost, Rusko a internet". Přednáška byla zahájena úvodním slovem předsedy správní rady CEVRO Institutu Ivana Langera, následně hosty přivítal ředitel PCTR Alexandr Vondra. V rámci diskuse vystoupil Aleš Kučera, ředitel Centra IT ve veřejné správě vysoké školy CEVRO Institut (CITVS) a předseda představenstva NEWPS Holding SE, a Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli a současný prorektor vysoké školy CEVRO Institut pro zahraniční vztahy a další vzdělávání.

Hlavní host Edward Lucas v úvodu přednášky hovořil o vážnosti propojení kybernetické bezpečnosti a hrozby ze strany Ruské federace, kdy už při psaní své knížky Cyberphobhia odkryl vážnost a potencionální možnosti použití prostředků Rusy k vedení kybernetické války. E. Lucas rovněž upozornil na vzrůstající nespokojenost se směřováním Ruska již od 90. let, kdy mnozí, včetně prezidenta Havla, pochybovali o jeho úmyslech v regionu východní Evropy, zejména v blízkém sousedství RF. Hlavním tématem přednášky byla ochrana informací a citlivých dat. E. Lucas upozornil na fakt, že většina lidí dává přednost pohodlí před bezpečností, i co se týče vyvíjení nových programů a aplikací. Každý člověk se tedy musí naučit, jak kontrolovat to, co zveřejňuje na internetu a sociálních sítích, a zároveň se rozhodnout, zda sdílet informace ze svého soukromého života. Hlavní host poukázal na podstatu internetu, který byl vyvinut za účelem flexibility a sdílení informací, nikoli s předpoklady zneužití a využití ke krádeži informací. Následně nadnesl téma neexistence „internetové policie“, která by hlídala dodržování určitých zákonů i mezí internetu a trestala jejich zneužití. V současné době je dle Lucase internet rájem hackerů i větších či menších uskupení využívaných státy k napadání a získávání cenných údajů z širokého spektra potencionálních cílů. Edward Lucas rovněž vyzdvihl možnosti krádeže identity a poznamenal, jak jednoduché je zmást i vysoce postavené úředníky a členy ambasád. Následně vyzval k větší opatrnosti a prověření původu informací. Ředitel centra IT CEVRO Institutu Aleš Kučera poukázal na fakt, že nemusíme vědět, kde data sesbíraná o naší osobě reálně skončí a kdo je následně čte.  Varoval před napadnutelností centrálních registrů vedených státem a koncentrací citlivých údajů. Prorektor Tomáš Pojar upozornil na nedávné případy hackerských průlomů a na důležitost vlastního auditu zabezpečení, kdy firmy i stát mají dostatečné zabezpečení zpracovávaných dat a měly by provést vnitřní i vnější audit slabých míst týkající se jejich kyberzabezpečení a nakládání s daty.

V diskuzi padaly otázky ohledně morálnosti sledování a sbírání dat. Další otázky se týkaly prevence teroristických útoků zaměřených proti západním státům. Řečníci se shodli na faktu, že bez existence dat by útoků bylo daleko více. T. Pojar upozornil, že v liberálních demokraciích se takto získaná data oproti Rusku nezneužívají. Pokud je poté napaden západní stát, vždy se obrátí na spojence vlastnící údaje k dopadení pachatelů a využije je. V diskuzi rovněž zazněla otázka týkající sběru dat na sociálních sítích a propagandy. Například  v průběhu ukrajinského konfliktu se i za pomoci dobrovolníků vytvořil portál ke kontrole dezinformací pocházejících z ruské strany. Obecně jsou ale dle řečníků sociální sítě dvojsečná zbraň působící oběma směry.

Přednáška se konala za laskavé podpory nadace Hanns-Seidel-Stiftung (HSS). Mediálními partnery akce byly Česko-izraelská smíšená obchodní komora a Občanský institut.

Mediální výstupy z této akce můžete naleznout na: