Migrace, hranice a bezpečnost

Datum konání akce: 3.11.2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s HOME AFFAIRS Internal Security Forum Prague uspořádalo 3. listopadu veřejnou přednášku na téma „Migrace, hranice a bezpečnost“.

Úvodní slovo pronesli ředitel PCTR Alexandr Vondra a regionální ředitel Nadace Hannse-Seidela v ČR Martin Kastler. Řečníky poté představil prorektor vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar, který přednášku i následnou debatu moderoval. Svoje příspěvky během přednášky přednesli: Gil Ad Ariely, CKO (Chief Knowladge Officer) Mezinárodního institutu pro boj proti terorismu (ICT) při vysoké škole IDC v izraelské Herzliji; Günther Beckstein, bývalý ministerský předseda Bavorska a bývalý bavorský ministr vnitra; Tomáš Haišman, ředitele Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR; Bassam Tibi, emeritní profesor mezinárodních vztahů na univerzitě v německém Göttingenu.

Jako první vystoupil Gil Ad Ariely, který se zabýval především otázkou bezpečnostních kontrol na hranicích. Přestože se kontroly, zejména na letištích, stále zpřísňují, protivníci se snaží těmto opatřením přizpůsobit a obejít je. Všichni přitom chceme maximální míru bezpečnosti, ale to často znamená omezení naší svobody. Podle Gila Ad Arielyho v tomto dilematu můžou pomoci moderní technologie, které v rámci tzv. chytrých hranic umožní bezpečnostní kontroly „za oponou“. Což v praxi znamená, že budeme procházet mnohem důkladnější kontrolou, které si ovšem ani nevšimneme. Klíčová je ovšem přitom globální spolupráce všech zemí.

Günter Beckstein pak představil pohled bývalého politika z Bavorska. Snem mnoha Němců po sjednocení bylo odstranění hranic v Evropě, což s sebou ovšem nese bezpečnostní otázky. Günter Beckstein připomněl, že se v současné době daří posilovat příhraničí spolupráci bezpečnostních složek jednotlivých členských zemí. Ovšem stále zůstává nedostatečná výměna klíčových informací se Spojenými státy. K otázkám současné migrační vlny potom řekl, že si naše politika musí zachovat humanitu, ale všechny problémy světa Evropská unie vyřešit nemůže.

Podle Tomáše Haišmana není klíčová migrace, ale bezpečnost a to zejména pocit bezpečnosti. Cílem české politiky by proto i nadále mělo být především neohrožovat pocit bezpečí českých občanů. Na současné bezpečnostní situaci v Evropě ho potom překvapila jen neschopnost evropských představitelů stanovit si cíle a jednat. Zatímco ČR před vstupem do Schengenského prostoru procházela pečlivou evaluací, v současné době se ukázalo, že dva evropské státy nejsou schopny podmínky Schengenu dodržet a ochránit vnější hranici prostoru, k žádným opatřením ze strany EU však nedošlo.

Jako poslední z přednášejících vystoupil Bassam Tibi. Dle něj Evropa v současnosti nečelí migraci, ale demografickému proudu. Zatímco migrace se týká jednotlivců, do Evropy proutí chaotický příliv nechtěných lidí. Bassam Tibi pak na příkladu Pobřeží slonoviny ukázal, co se může stát se zemí, která přestane kontrolovat svoje hranice. Řekl také, že integrace neznamená jen zajištění ubytování a jazykové kurzy pro nově příchozí, ale začlenění jednotlivce do komunity. Vznik paralelní neintegrované společnosti pak představuje značnou bezpečnostní hrozbu.

Následná debata se pak týkala široké škály témat, od představy přednášejících o hranicích za 20 let, přes dohodu EU s Tureckem až po vliv amerických voleb na budoucí vývoj.

Poděkování za podporu patří partnerům akce: Evropským hodnotám, Hanns-Seidel-Stiftung, New Direction, Občanskému institutu Wilfried Martens Centre for European Studies