Demokracie ve válce: Pokřivený obraz Izraele v západních demokraciích

Datum konání akce: 10.10.2017

V úterý 10. října 2017 se na půdě CEVRO Institutu konala další zajímavá akce , kterou pořadalo Centrum transatlantických vztahů (PCTR) ve spolupráci s Forum 2000. Debata na téma Demokracie ve válce: Pokřivený obraz Izraele v západních demokracíích nemohla být lépe načasovaná. Oblast Levantu zůstává tou nejžhavější oblastí světa pro konvenční konflikty ve 21. století a Izraelsko-Palestinská krize stále nesměřuje k žádoucím koncům. Když se na tuto oblast díváme očima západní civilizace, vidíme velice pokřivený pohled na blízkovýchodní konflikty a také na Israel, který je v těchto konfliktech velice důležitým aktérem. PCTR proto uspořádala tuto debatu, na kterou pozvala tři celosvětově uznávané profesory z prestižních vysokých škol a institutů. Ti měli pohovořit o tomto fenoménu, kdy je kritizován nejdůležitější spojenec na Blízkém východě pro země západní civilizace (převážné většiny Evropy a nezanedbatelné části americké populace).

Našimi hosty byli Dr. Amichai Magen, vedoucí magisterského programu Diplomacie a konfliktních studií na Lauderově škole pro vládu, diplomacie a strategické studia ve městě Herzliya, Izrael; dále Dr. Joshua Muravchik, působícím na Institutu světových vztahů (World Affairs Institute) a také jako pomocný profesor na Institutu světové politiky ve Washingtonu, DC; v neposlední řadě za námi na CEVRO Institut dorazil i Dr. Dan Schueftan, předseda Národního centra pro bezpečnostní studie na universitě v Haifa v Izraeli. Všichni tři hosté píší dlouhodobě o Israeli a jeho roli na Blízkém východě i ve světě a především vyzdvihují roli, kterou Izrael svádí v boji proti terorismu a radikálním silám pramenících z okolních států.

Alexandr Vondra, prezident PCRT, představil naše hosty a předal slovo profesorovi a vedoucímu zahraničních vztahů CEVRO Institut Tomáši Pojarovi, aby debatu moderoval.

Na začátku konference se všichni tři řečníci shodli na primárním důvodu, proč západní civilizace vnímá Izrael pokřiveně. Důvodem je, že zanedbává důležitá fakta o roli Izraele na Blízkém východě. Dr. Joshua Muravchik například zmínil, že přestože Izraelci a Palestinci (jakožto Židové a Arabové) svádějí nepřetržité teritoriální souboje, jde o velice mírnou formu bojů oproti ostatním zemím na Blízkém východě, kde vedle sebe Židé a Arabové žijí. Dr. Amichai tento argument potvrdil a dodal, že Izrael byl donedávna jedinou Západní zemí, která byla od konce studené války v nepřetržitém válečném ohrožení. Tento fakt Evropané i Američané rádi opomíjejí. Další z faktů, který zmínil Dr. Dan Schueftan, je, že v arabských zemích existuje určité napětí mezi zájmy a hodnotami, a to má velice závažný dopad na jedinou fungující demokraci na Blízkém východě. Ta musí tak fungovat v regionu plném hostilních aktérů.

Oba profesoři z izraelských universit popisovali charakter Izraele v rámci Blízkého východu. Charakterem je, že Izrael je otevřená a liberální společnost, která bohužel žije v Hobbsově světě. V tomto světě převládá vlastní zájem nad zájmem celého regionu a také okolních států. Tato dynamika zabraňuje tomu, aby se na Blízkém východě nastolil mír. Arabské země se k sobě nechovají jako rovné k rovným, ale považují své protějšky za méněcenné a podřadné, což pouze prohlubuje dosavadní konflikty. Velice důležitý argument byl zmíněn Dr. Muravchikem, který uvedl na pravou míru rozdíl mezi evropským a americkým pohledem na Izrael. Dr. Muravchik poznamenal, že jelikož je náboženství v USA velice důležité, je pro samotné Američany snazší Izrael vnímat pozitivněji. Také dodal, že USA nemá tak hlubokou historii antisemitismu, a tudíž nemá přirozenou společenskou antipatii k židům. Díky tomu mohl Izrael čerpat z amerických zdrojů od svého vzniku po konci 2. světové války. Například USA velikou měrou pomohlo Izraeli při Šestidenní válce a také pří Jomkippurské válce. Američané obecně vidí Izrael v mnohem lepším světle než Evropané, a důkazem toho je výsledek výzkumu Pew výzkumného centra, které dohledalo, že nejvíce příznivým náboženstvím pro Američany je právě Judaismus.

V druhé části debaty dostalo slovo i publikum, a některé komentáře rozkřesaly zajímavou debatu, kterou naši řečníci s bravurním klidem ukočírovali a od publika sklidili veliké ovace. Naši hosté byli velice kritičtí ke kampani palestinckých medií, kteřá mají podle nich za cíl desinformovat veřejnost o hostilních praktikách Izraele. Jejich závěrečná slova byla využita na zopakování předešlých myšlenek a také na zdůraznění, kolik dobra Izrael na Blízkém východě koná především ve smyslu boje proti terorismu v epicentru jeho vzniku. Izrael dlouhodobě aktivně zabraňuje teroristickým útokům na své půdě a má velice slibné výsledky. Závěrem hosté apelovali na publikum aby se znovu zamyslelo nad rolí Izraele na Blízkém východě a ve světě ve 21. století.

Děkuje všem zúčastněným a doufáme, že tato akce byla přínosná pro všechny zúčastněné a přispěje k lepšímu pochopení tohoto složitého konfliktiu. Již od Sokratovy doby víme, že otevřené debaty pro veřejnost jsou jádrem demokracie a všichni musíme jejich existenci opatrovat.