Války na Blízkém východě

Datum konání akce: 22.2.2018

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro boj proti terorismu (ICT) uspořádalo ve čtvrtek 22. února v atriu vysoké školy CEVRO Institut veřejnou přednášku nazvanou „Války na Blízkém východě“.

Hlavním řečníkem byl generálmajor v. v. Amos Gilead, přednášející a badatel na Lauderově škole vlády, diplomacie a strategie. Dříve působil jako ředitel politiky a politických a vojenských záležitostí na ministerstvu obrany. Během třicetileté služby na IDF byl Amos Gilead mimo jiné vedoucím oddělení výzkumu vojenské zpravodajské služby, mluvčí IDF, koordinátor aktivit vlády na území a vojenský tajemník předsedy vlády a ministra obrany Yitzhaka Rabina.

Akci zahájil Alexandr Vondra, ředitel PCTR. Následnou diskuzi moderoval prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar.

Přednáška se široce zabývala válečnými konflikty související s Izraelem. Amos Gilead nám přiblížil současnou situaci v daném státě. Mír přirovnával k bohatství a zdůrazňoval, jak je důležitý.

Dotkl se i srovnání s Českou republikou. Zastává názor, že demokratický systém není vhodný pro Izrael z důvodu historického kontextu. Porovnával země, které spolu soupeřily, a naopak se přátelily v průběhu časů. Neopomenul ani téma terorismu. Konkrétně tak vidí obrovské nebezpečí v užití chemických zbraní. Zmínil problém na severu země.

Kladené otázky se týkaly Spojených států amerických, Ruska, Turecka, Kurdů, Saudské Arábie, arabské menšiny v Izraeli a terorismu. Dle Amose Gileada, vzhledem k Izraeli, americký prezident Donald Trump nepodporuje onu iluzi demokracie. Řečník si myslí, že do budoucna pro Ameriku bude nebezpečné podnikat cokoliv bez Ruska. A to z důvodu, že Rusko podporuje například Sýrii. K ISIS se vyjádřil slovy: „Nelze bojovat proti celému světu do nekonečna.“

Svůj výstup uzavřel moudrými slovy: „Méně mluvit a lépe konat.“

Veřejná přednáška se konala za laskavého přispění pana Petra Mothejla.