NATO v 21.století a česká armáda: jak dál?

Datum konání akce: 8.11.2018

Vážení hosté, kteří přijali naše pozvání, byli Lt. Gen. Frederick Benjamin "Ben" Hodges (ret.), bývalý velitel pozemních sil Armády Spojených Států v Evropě; Peter B. Doran, ředitel CEPA; Daniel Koštoval, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, a gen. Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO a NGŠ. Akci moderoval prezident PCTR Alexandr Vondra.

Tato veřejná debata nemohla být lépe načasovaná, jelikož se zapojení České armády poslední dobou řeší na všech možných úrovních a skeptici kritizují nasazení Českých vojáků do válek, které se odehrávají po celém světě. Název debaty „NATO v 21. století a česká armáda: jak dál“  by měl rezonovat s každým, kdo se alespoň okrajově zajímá o celosvětovou politiku a také ba název měl naše obyvatele přimět k diskusi o bezpečnosti našeho státu a o budoucnost západního myšlení ve světě. Seznam hostů pouze umocňuje důležitost tohoto tématu.

Naši zahraniční hosté z CEPA, think tanku z USA zaměřujícího se na Evropu, jmenovitě Lt. Gen. Frederick Benjamin "Ben" Hodges (ret.) a Peter B. Doran, otevřeli jejich úvodní řeč připomenutím, jak moc je pro ČR ale i pro ostatní státy NATO důležité dbát na modernizaci armády a také na investice do infrastruktury státu, aby se zlepšila mobilita armád při krizových situacích na Evropském kontinentě. Tyto dvě doporučení nemohly být více trefné pro obecenstvo právě v České republice, jelikož právě ta nedodržuje slibovanou 2% hranici investic do obrany a její infrastruktura není efektivní ani v opravách silnic a dálnic natož ve stavění nových tahů spojujících vnitrostátní i mezinárodní destinace.

Gen. Petr Pavel otevřel svou řeč souhlasným toném s jeho předřečníky z CEPA, avšak připomenul posluchačům, že budoucí konflikty nebudou pouze konvenční a že připravenost v ostatních odvětvích bezpečnosti je také důležitá. Svou řeč soustředil primárně na téma dezinformací a propagandy, která poslední dobou sužuje nejen Českou republiku, ale také státy po celém světě. Gen. Pavel, nejvýše sloužící český generál ve službách NATO, také zdůraznil, že lidé, kteří jsou na vysokých pozicích v armádě a v NATO, nesmí mít strach udělat důležitá rozhodnutí a brát za ně zodpovědnost. Posledním hostem, který se připojil do již tak zajímavé debaty byl Daniel Koštoval, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, který zmínil na začátku jeho projevu, že by bylo nevhodné myslet si, že operační prostor Česká republiky končí na našich hranicích s ostatními státy, ale že tam teprve začíná a jeho rozsah se stále mění. Dále také konstatoval, že přestože Česká armáda nikdy nebude čítat tolik vojáků jako například americká, turecká či polská armáda, její důležitost leží někde jinde a to ku příkladu v managementu a také při speciálních operacích, které vyžadují kybernetické know-how.

Druhá část události byla moderována Alexandrem Vondrou, který dal prostor i na otázky z publika, ale také položil pár svých otázek na naše hosty, aby se je zeptal na palčivé otázky. Jednou z takových otázek byl dotaz na fenomén atlantismu a budoucnosti tohoto fenoménu v další částí 21. století. Všichni hosté odpověděli jednohlasně a s positivním nádechem, jelikož se shodli, že atlantismus je tou nejdůležitější kvalitou NATO a zastřešuje všechny státy, které jsou jeho součástí. Jedním z posledních okruhů, který naši hosté probírali, byly státy stojící na druhé straně břehu proti NATO. Debata se primárně zabývala dvěma státy a to konkrétně Ruské federaci a Čínské lidové republice, jelikož obě tyto velmoci mají rozdílné názory a přístupy k některým globálním otázkám a problémům.

Tato akce byla bezpochyby jednou z těch nejdůležitějších s přihlédnutím na Českou republiku a jejího působení na mezinárodním poli. Nikde není naše zapojení tak důležité jako právě v NATO a naše vlastní bezpečnost na něm závisí.

Za PCTR bychom velice rádi poděkovali našim hostům za jejich účast a také všem lidem, kteří se na akci dostavili a jako vždy velice kultivovaně poslouchali a přispěli k atraktivní debatě. Atrium CEVRO institutu jako obvykle praskalo ve švech, a tentokrát se dokonce musely obsadit i balkony, což atmosféru události udělalo ještě mnohem zajímavější.