Povolební vyjednávání v Izraeli: Stane se Bibi důchodcem?

Datum události: 15. 10. 2019 16:30 – 18:30

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo veřejnou debatu „Povolební vyjednávání v Izraeli: Stane se Bibi důchodcem? Podaří se Benjaminu Netanjahuovi, toho času nejdéle sloužícímu premiérovi Izraele, znovu sestavit vládu? Kdo bude příštím izraelským premiérem a jak moc hrozí Izraeli třetí volby během jednoho roku? Akce byla součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000. https://www.forum2000.cz/fedem Debatu uvedl Alexandr Vondra, čestný předseda PCTR a bude moderoval Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut a bývalý český velvyslanec v Izraeli. Hlavními hosty byly Dan Schueftan, ředitel Centra národních bezpečnostních studií na Univerzitě v Haifě, Amichai Magen, vedoucí oboru Diplomacie a studií konfliktů v Interdisciplinárním centru v Herzliyi a Gadi Taub, docent na Škole veřejných politik a katedře komunikací na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Shrnutí akce:  Jako první z řečníků se představil Dan Schueftan. Hovořil o politickém systému Izraele, pravici a levici. Kladl důraz na silný prvek vlastenectví, který v izraelské společnosti vládne. Izraelci nebojí projevovat nacionalismus tak jako třeba Němci, kde se nacionalista pomalu rovná nacistovi. Díky tomu panuje napříč celou izraelskou společností obrovská solidarita.  Dále se zaměřil na parlamentní volby, které v Izraeli nedávno proběhly. Během voleb byly brány v potaz dvě otázky, a to bezpečnost a palestinská otázka. Dále se také diskutovaly sociální a ekonomické záležitosti. Řečník zdůraznil, že Izrael je kapitalistická země a nikdo by tu socialismus nezvažoval. Během voleb se podle něj naopak málo diskutovala otázka vztahu mezi státem a náboženstvím, která je velmi důležitá. Stranou v jeho projevu nezůstalo ani to, jaké pro Írán existují hrozby. Většina Izraelců se shoduje, že hlavní hrozbou je pro ně Írán. Jde ale v tomto regionu vůbec něco změnit, když jde o násilnou oblast? Z výsledků voleb se dá podle Schueftana odvodit, že se v Izraeli v příštích letech nic zásadního nestane. Vláda zemi sice možná povede ke zmírnění konfliktů, ale žádný velký dopad na Blízký Východ ani Evropu to mít nebude. Izraelcům je v podstatě jedno, jak k nim Evropa přistupuje. Co se týče vztahů s USA, neovlivní to osoba izraelského premiéra, ale výsledek příštích amerických voleb. Následně si vzal slovo Amichai Mage. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu sehrál velkou roli pro moderní Izrael, přestože pravděpodobně nebude tak slavný jako Ben Gurion. V promluvě se zaměřil na to, jaká je jeho doktrína, úspěchy a odkaz. Díky němu se Izrael v posledních letech dostal z paradigmatu Oslovských dohod, které byly pro Izrael strategickou chybou.  Amichai Mage zdůraznil fakt, že izraelská populace čím dál tím víc narůstá, a to i bez přívalu imigrantů. Zvyšuje se zde také počet profesionálů, jako jsou třeba doktoři. I kvůli tomu je potřeba investovat do ekonomie, technologií a vojenství, aby byl Izrael silný a respektovaný Araby i Evropou. HDP Izraele je nyní vyšší než HDP Japonska, v indexu rozvoje je Izrael na 6. místě, posledních 10 let bylo pro tuto zemi hodně úspěšných. Status Izraele lze poznat i s ohledem na to, jakou sílu má šekel oproti dolaru, který oslabil. Mage souhlasil se Schueftanem v to, že izraelská veřejnost chce středopravicovou politiku. Jako poslední vystoupil Gadi Taub.  Na rozdíl od předchozích řečníků se věnoval především volnám a ne popisu situace v Izraeli. Také Taub zmínil slovo nacionalismus, tentokrát v souvislosti s Evropou. Evropská Unie je podle něj liberální, ale ne demokratická, nacionalismus se tu totiž podle něj bere jako nějaká forma šovinismu či dokonce rasismu. Protože Evropská Unie nenechá státy být nacionalistické, odpírá jejich národnost, a tím pádem i demokracii.  V souvislosti s Izraelem Taub upozornil na rostoucí moc soudnictví, která je tu nevolenou větví vlády. Vysvětlil, že soudní přezkum může zamítnout legislativní návrhy a dokonce vyškrtnout i části Ústavy. Přitom Ústava je základem moci a k něčemu takovému by například v USA nedošlo. Soudním přezkumem musí projít téměř jakékoliv rozhodnutí, Nejvyšší soud tu má obrovskou autoritu. Neplatí v tomto případě systém brzd a protiváh, ani právo VETA. Místo toho, aby levice opět po dlouhé době vyhrála volby, se podle Tauba usazuje v soudnictví a skrz něj omezuje pravicovou politiku. Soudnictví nazval supravládou nad kabinetem. Dalo by se říct, že soudci dnes v Izraeli zastupují zákon a jsou to v podstatě šéfové ministrů. Tyto elity navíc podle Tauba kontrolují i tisk, lichotivé články například prohlásí za podplacené, a státní zástupce se nebojí zneužít trestní právo vůči některým osobám. Taub prohlásil, že státní úředníci dokonce mohou připravit o moc i premiéra. Místo toho, aby k tomu došlo skrz impeachment jako v USA, v Izraeli mohou premiéra odstranit pouze dva až tři lidé právě kvůli zdejší soudní autoritě. To pak způsobuje, že lidé mají pocit, jako by volby neměly smysl. Natanjahu se podle Tauba nachází v nepříznivé situaci. Těšíme se na Vás zase přístě!