Česko – ruská diplomatická krize: nový podnět pro zlepšení vztahů mezi ČR a USA? 

14. června 2021

Na třicet zahraničně politických a bezpečnostních expertů, novinářů i absolventů CEVRO Institutu se v den konání summitu NATO zúčastnilo diskuse o česko – amerických vztazích. Diskuse se zaměřila na konkrétní možnosti spolupráce mezi Českou republikou a USA v oblasti politické, obranné i obchodní, která nabyla na důležitosti po zveřejnění výsledků vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a výrazném zhoršení vztahů mezi ČR a Ruskem. Pozvání Centra transatlantických vztahů (PCTR) přijali a diskusi svými příspěvky zahájili:

 

Cameron Munter, Senior Fellow PCTR, bývalý velvyslanec USA v Pákistánu a Srbsku

Jolyon Naegele, bývalý politický ředitel mise OSN v Kosovu (UNMIK), bývalý korespondent Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu

Václav Muchna, CEO a majitel, Y Soft Corporation

arm. gen. Jiří Šedivý,v.v., bývalý náčelník Generálního štábu, člen Rady PCTR  

Moderoval Tomáš Klvaňa, New York University Prague

K významu  a dopadům vrbětické kauzy se panelisté vrátili krátce před zahájením summitu Biden – Putin v Ženevě. “Moskva má zájem o kontrolu této části Evropy významně déle než Spojené státy. Biden se musí proti Putinovi zcela jasně vymezit”, zahájil své úvodní slovo Jolyon Naegele. Vyjádřil také skepsi ohledně významnějšího oteplení vztahů mezi Prahou a Washingtonem, D.C., dokud je u moci stávající česká politická reprezentace.  Podle Václava Muchny “Vrbětice ukázaly zcela hlasitě a zřetelně, čeho jsou Rusové schopni”.

Senior Fellow v PCTR Cameron Munter, který pracoval více než třicet let na americkém ministerstvu zahraničí a v Bílém domě, popsal, jak je dopad Vrbětické kauzy vnímán mezi hlavními politickými představiteli ve Washingtonu: “Rusko je tam problém, který je třeba zvládat, ne vyřešit”. Vrcholní američtí politici se teď podle něj zaměřují hlavně na problémy spojené s Čínou. Kauza Vrbětice podle něj ale u politiků ve Washingtonu vyvolala zájem o Českou republiku. Munter dále hovořil i o tom, že je třeba, aby Češi změnili svůj přístup spočívající v čekání na to, až někdo v USA pochopí problémy z jejich hlediska, Místo toho by se měli snažit identifikovat prostor, kde se půda pro skutečnou spolupráci opravdu nachází.   

 

Diskuse se zaměřila na důležitost konkrétních obchodních vztahů pro posílení česko – amerického partnerství, zejména pak ve strategických oblastech, jako je energetika a vojenské zakázky. “Hovoříme-li o naší nezávislosti na Rusku, nesmíme zapomínat na to, že velká část české vojenské výzbroje je stále vyrobená v Sovětském svazu,” zdůraznil ve svém příspěvku gen. Jiří Šedivý. V kontextu prvního návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2022, jenž byl zveřejněn tento měsíc a podle kterého obranný rozpočet v nejbližších letech opět nepřekročí 1,5 % HDP, hovořil také o důležitosti dodržování našich závazků jako členské země NATO. “Důvěryhodnost České republiky jako spojence se snižuje,” uvedl gen. Šedivý.  Diskuse se dále věnovala konkrétním tendrům, které reagují na aktuální potřeby České republiky, ať už jde o ostavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany nebo modernizace výzbroje české armády (BVP, vrtulníky apod.). Soustředila se na otázky, zda je vůbec česká strana schopna adekvátně specifikovat své potřeby, nebo zda by měly být klíčové strategické projekty realizovány prostřednictvím otevřených a transparentních veřejných zakázek, nebo by měly významnější roli hrát například přímé mezivládní dohody.