Debata PCTR s Francisem Fukuyamou: Liberalismus a jeho ohrožení zprava i zleva

Datum konání akce: 3.11

Jeden z nejvlivnějších amerických intelektuálů a autorů od konce studené války Francis Fukuyama byl hostem Centra transatlantických vztahů na diskusi, kterou PCTR pořádalo ve spolupráci s Akademickým centrem Borise Němcova. Uskutečnila se 3.listopadu, moderoval ji předseda Rady PCTR Alexandr Vondra a zakladatelka nadace i centra, které podporují odkaz jejího otce Žanna Němcovová.

Záznam diskuse s českými titulky můžete shlédnout ZDE.

Francis Fukuyama ve svém úvodním slově představil hlavní teze své nové knihy Liberalism and Its Discontents, která má vyjít na jaře příštího roku. Hovořil ale i o svých obavách ze znovuzvolení Donalda Trumpa a zklamání ze současné demokratické administrativy Joe Bidena, původu konspiračních teorií, které ohrožují veřejnou debatu ke klíčovým otázkám, postoji liberálních demokracií k šíření viru covid-19 a mnoha dalších tématech.

Liberalismus je podle F. Fukuyamy v současnosti ohrožen ze strany pravice i levice: „Ze strany pravice je kritizován novými populisty, kteří tvrdí, že liberalismus je zodpovědný za úpadek národní identity, za globalizaci, nerovnost, za ztrátu kultury, ke které došlo, jak tvrdí, v mnoha zemích. Ze strany levice je napadán novým progresivním hnutím, které má pocit, že může za ekonomickou nespravedlnost ve světě.“ Pravici také viní z toho, jak nechala ekonomický liberalismus přerůst v neoliberalismus, který absolutizuje trh a mnoha mladými lidmi je nesprávně chápán jako synonymum kapitalismu. Levice naopak ve svém pojetí liberalismu absolutizovala autonomii a možnost volby, což vyústilo v politiku identity.  „Jde o pluralismus skupin spíš než o pluralismus jednotlivců. Ten pak útočí na individualistickou premisu liberalismu a spojuje jej s kolonialismem a patriarchátem a podobně. To pak znamená, že v obou ohledech, na pravici i na levici, existuje interpretace liberalismu, která už nadále není liberální. Na pravici je vytvořen ekonomický řád, který zvýhodňuje určité lidi a vytváří značné sociální nerovnosti. Na levici jde o interpretaci liberalismu, který popírá základní individualistickou rovnostářskou premisu, na které je liberalismus založen, a vyjadřuje se místo toho ve prospěch práv skupin“, uvedl F. Fukuyama v diskusi PCTR.  Obě tyto extrémní polohy liberalismu pak vyvolávají odpor.

Progresivisté podle Fukuyamy nevěří na svobodu slova, chtějí umlčovat ty, kdo s jejich názory nesouhlasí. To zase vyvolává odpor pravice, což vede k nebývalé polarizaci společnosti. Jednou z nejmilitantnějších skupin dle identity jsou podle Fukuyamy v současné době transgenderoví aktivisté. „Myslím, že kterýkoli klasický liberál by řekl: transgenderoví lidé by neměli být diskriminováni, mělo by se s nimi zacházet rovnoprávně, diskriminace existuje, v liberální společnosti by se to nemělo dít. Ale objevila se ideologie, která se k tomuto hnutí připojila, která například popírá, že by existovalo spojení mezi genderem a biologickým pohlavím. Pro mnohé aktivisty je dokonce i jen použití výrazu biologické pohlaví vnímáno jako transfobické. Osobně si myslím, že to je naprosto směšná pozice, že biologické pohlaví bylo pro většinu lidí v průběhu času určujícím, důležitým aspektem jejich identity. Není tomu tak u každého. Ale tvrdit, že to je nepřípustné? Pokud byste to prohlásil na akademické půdě ve Spojených státech, bylo by to vnímáno jako akt agrese a transfobický názor. Hodně lidí takhle přišlo o práci. Já mám na Stanfordu definitivu, tak mě snad nevyhodí“, komentoval současnou situaci na amerických univerzitách Francis Fukuyama.

Konspirační myšlení má podle něj původ na levici, nástupem myslitelů strukturalismu jako Ferdinand de Saussure a Jacques Derrida, Vrcholí to Michelem Foucaultem, který napsal kritiku moderní přírodní vědy, ve své teorií o biomoci tvrdil, že věda není objektivní. To je pak podle F. Fukuyamy posilováno prostřednictvím sociálních sítí, ostatně v USA patří mezi největší kritiky tzv. Big Tech: „Nejde jen o relativizaci hodnot, ale jde o epistemologickou relativizaci základních faktů. Pokud není shoda na faktickém základě, na kterém stavíte politiku, může se vám stát, že skončíte tam, kde jsme my teď, kdy značná část občanů prostě nevěří stejným věcem, kterým věříte vy, pokud jde o to, co se vlastně stalo při posledních volbách.“

Při příležitosti návštěvy F. Fukuyamy v Praze jsme zprostředkovali jeho rozhovory pro Českou televizi, Týdeník Echo a Seznam Zprávy:

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3396344-ke-stesti-vede-jen-liberalni-demokracie-tvrdi-fukuyama

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vehlasny-politolog-konzervativce-nedela-odpor-k-vakcinam-jak-si-cast-mysli-179701

https://echo24.cz/a/Sye5g/internet-nici-demokracii-tydenik-echo-s-francisem-fukuyamou-nejen-o-konci-dejin