Environmentální a zdravotní rizika redukce chovu hospodářských zvířat