Diskuse s ministrem průmyslu a obchodu J. Síkelou

Datum konání akce 13.10

Další z cyklu uzavřených expertních debat PCTR zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konala 13. října. Hlavním hostem byl tentokrát ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Informoval zejména o jednáních na mimořádných zasedáních Rady ministrů členských zemí EU pro energetiku, o zastropování cen energií i o pomoci, kterou vláda v souvislosti s cenami energií připravuje na pomoc firmám.

Pravidelné diskuse PCTR se opět zúčastnilo na třicet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.