Komunitní energetika

Datum konání akce: 8.12

Další z cyklu uzavřených expertních debat PCTR zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konala 8. prosince. Hlavními hosty byli tentokrát náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla a programový ředitel Svazu moderní energetiky a poradce ministra M. Jurečky Martin Sedlák.

René Neděla úvodem shrnul legislativní kroky a opatření, které během uplynulého roku v oblasti energetiky připravilo MPO. Zaměřil se pak na konkrétní opatření v oblasti komunitní energetiky, jež zahrnuje novela energetického zákona. Martin Sedlák popsal energetická společenství a jejich konkrétní přínosy, přiblížil základní parametry fungování komunitní energetiky v Rakousku. Na základě konkrétních příkladů pak popsal fungování energetických společenství a přínosy komunitní energetiky.

Pravidelné diskuse PCTR se opět zúčastnilo na třicet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.