Workshop o bezpečnostních hrozbách v rámci projektu „Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky“.

Datum konání akce: 15.3. 2010

V pondělí 15. března se na vysoké škole CEVRO Institut uskutečnil první z workshopů v rámci projektu k nové strategické koncepci NATO. Akci pořádalo Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR).

Hlavním cílem celého projektu je identifikovat zájmy a priority České republiky jakožto člena NATO v souvislosti s přípravou nové strategické koncepce Aliance a vývojem transatlantických bezpečnostních a politických vztahů v nadcházející dekádě.
 
Širším cílem projektu je pak přispět k oživení a kultivaci veřejné zahraničněpolitické diskuse v České republice. Cíle je i překračovat konvenční stranicko-politické linie za účelem dosažení elementárního zahraničněpolitického konsensu. Za tímco účelem se do projektu zapojilo sedm českých think-tanků a akademických pracovišť. Centrum transatlantických vztahů má na starosti organizaci a koordinaci projektu.
 
Workshopu se zúčastnili přední reprezentanti české bezpečnostní komunity.
 
Bližší informace o projektu, včetně seznamu účastnických organizací, najdete na internetových stránkách zřízených pro potřeby projektu: www.nato-2010.webnode.cz. S dotazy na projekt se můžete obracet na Jana Jireše, ředitele Central transatlantických vztahů (jan.jires@vsci.cz, 604 728 670).