Diskuse o americké zahraniční politice a česko-amerických vztazích

Datum konání akce: 8.12. 2010

Ve středu 8. prosince od 15.00 do 16.30 hod. se v místnosti 203 v budově vysoké školy CEVRO Institut uskutečnila diskuse s kulturním atašé velvyslanectví USA v Praze DAVIDEM GAINEREM, která se věnovala současnému stavu česko-amerických vztahů a výhledům do budoucna.

Obamova administrativa je v polovině svého funkčního období. Za uplynulé dva roky přijala řadu důležitých zahraničněpolitických rozhodnutí, týkajících se Evropy a České republiky. Řada z nich způsobila kontroverze. Přílišné soustředění se na politicko-strategické otázky by však nemělo zastřít fakt, že intenzivní česko-americká spolupráce probíhá i v řadě dalších oblastí - ekonomice, kultuře či vzdělávání.  

Účastníci diskuse měli možnost se Davida Gainera ptát na cokoli, co je zajímá v souvislosti s politickým, bezpečnostním, diplomatickým, hospodářským, kulturním i vzdělávacím rozměrem současných česko-amerických vztahů.  

Probáhající aféra WikiLeaks pak představovala další náměty pro diskusi nad smyslem a cílem diplomatických vztahů a nad prací diplomatů.