Tisková konference: Jak se změnila česká zahraniční politika za 25 let od projevu V. Havla v americkém kongresu?

Datum konání akce: 22.1. 2015

Dne 22. 1. 2015 se uskutečnila v sídle vysoké školy CEVRO Institut za přítomnosti médii a široké veřejnosti tisková konference Centra transatlantických vztahů s tématem: Jak se změnila česká zahraniční politika za 25 let od projevu V. Havla v americkém kongresu?

Konferenci zahájil ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR), Dr. Alexandr Vondra. Hlavním tématem tiskové konference byl nový policy paper vydaný PCTR a Center European Policy Analysis (CEPA) za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Dr. Vondra vzpomenul nejen 25. výročí projevu presidenta Václava Havla před americkým kongresem, ale i události právě končícího roku 2014. Zamyslel se nad proměnou česko-amerických vztahů, připomněl i zesnulé osobnosti diplomacie a nakonec pohovořil o okolnostech vzniku policy paperu. Autory textu jsou české i zahraniční osobnosti s osobním vztahem k naší vlasti napříč názorovým spektrem. Vondra připomněl také ekonomické aspekty ČS-US vztahů.

Zmínil rovněž výzkum mezi více než 1000 respondenty, kteří odpovídali například na otázku, zda jsou pro ně důležité transatlantické vztahy. Ukázalo se, že navzdory některým skeptickým názorům je veřejnost nakloněna silným vazbám mezi ČR a USA.       

Alexandr Vondra zdůraznil, že během pětadvaceti let od památného Havlova projevu ve společnosti oslabil idealismus a idealisté nebudou z PP nadšeni. Vyjmenoval osm bodů, které by měly pomoci k tomu, aby Česká republika nebyla v zámoří vnímána jako druhořadý partner a spojenec (např. Česko-polské vztahy, energetická bezpečnost či velmi malá angažovanost ČR v EU). Účastníci se dočkali příslibu nové publikace, rozvíjející teze nastíněné v PP, která by měla vyjít v blízké době.

Tiskové konference se zúčastnili někteří tuzemští autoři (Jiří Schneider, Tomáš Pojar). Jiří Schneider mimo jiné uvedl, že doba romantismu a velkých osobností skončila. Vztah ČR a USA podle Schneidera je velmi asymetrický, a abychom zaujali, musíme udělat buď něco hodně špatně, nebo hodně dobře. Jako poslední promluvil Tomáš Pojar, který zmínil nutnost utužovat vztahy dlouhodobě a nikoliv vést politiku partikulárně a nekonzistentně. Kroky jednotlivých vlád musí navazovat, a ne mířit opačným směrem.

Nakonec Dr. Vondra zopakoval některé klíčové myšlenky policy paperu a poté otevřel prostor pro otázky. Za mediální spolupráci děkujeme Občanskému institutu a IC NATO.