Mezinárodní konference: European Jihadists

Datum konání akce: 19.3. 2015

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a International Institute for Counter-Terorrism (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji uspořádali mezinárodní konferenci nazvanou „European Jihadists“. Akce věnovaná jednomu z nejpalčivějších témat evropské bezpečnosti se konala 19. března 2015 v prostorách vysoké školy CEVRO Institut. 

Konference byla zahájena předsedou správní rady vysoké školy CEVRO Institut dr. Ivanem Langerem. Moderátorem a jedním z řečníků byl prorektor CEVRO Institutu Tomáš Pojar. Se svými příspěvky dále vystoupili Dr. Azeem Ibrahim (American War College & Scotland Institute, UK), prof. Assaf Moghadam (Academic Affairs, International Institute for Counter-Terrorism, Izrael) a německý novinář Yassin Musharbash (Die Zeit, držitel ceny Der lange Athem, absolvent göttingenské Georg August Univerzity a rovněž Birzeit Univerzity v palestinském Ramalláhu).

Ve svém úvodním příspěvku mimo jiné upozornil Tomáš Pojar na to, že nejlépe se daří rekrutovat islamisty v menších evropských zemích. „Ač se veřejnost domnívá, že velká část džihádistů pochází z Francie, Británie a Německa, je faktem, že v poměru na počty obyvatel vedou spíše menší země. Belgie, Skandinávie, Kosovo, Bosna či země bývalého SSSR a RF. Poměrně vysoký počet džihádistů přichází rovněž z Turecka,“ uvedl. Dodal, že mezi džihádisty je až dvacet tisíc osob se zahraničním pasem.

V následujícím příspěvku hovořil Dr. Azeem Ibrahim o prostředcích, jimiž lze postupující radikalizaci evropských muslimů zastavit. „Je nutné léčit příčinu terorismu, nikoliv důsledek. Je třeba dát umírněné muslimské komunitě šanci, aby sama vyhubila islamismus. Nejlepší zbraní proti terorismu je vzdělání,“ řekl.

Následovala přednáška profesora Moghadama, v níž představil různé typy teroristických skupin a modely jejich spolupráce. „Mění se nejen povaha terorismu ale i jeho partikulární aktéři. Pravidlem není jen to, že jednotlivé skupiny spolupracují. Podporují je dokonce i jednotlivé státy. Státní terorismus je realitou,“ vysvětlil expert.

Novinář Yassin Musharbash se zabýval pohledem na islamismus skrze příběhy jednotlivých válečníků. Vycházel přitom z veřejně dostupných zdrojů, monitoroval například aktivitu evropských džihádistů na internetu. Hledal i odpověď na otázku, co mladé Evropany vede k tomu, že se připojí k teroristům. „Motivace je často nejasná, mnozí islamisté o islámu a koránu prakticky před odjezdem nevěděli nic. Někdy nemusí jít ani tak o ideologii, jako spíše o formu pubertálního vzdoru, nebo naivní touhu zažít dobrodružství,“ uvedl.

Dodal, že evropská společnost by se měla zbavit strachu z muslimské víry - islámští duchovní totiž dokážou radikální islám zastavit. „Tradiční islám není naším nepřítelem. Naopak, někteří islámští vzdělanci si vzali za cíl deradikalizovat s pomocí tradičně interpretovaného islámu radikalizovanou mládež, vysvětlil. „Ač je to mravenčí práce, mohou toho dosáhnout, lépe než to kdy uděláme represivními metodami my,“ dodal.

Na závěr konference proběhla živá diskuze. Fotogalerii naleznete zde.

Za mediální spolupráci děkujeme Velvyslanectví Státu Izrael v České republice, Česko-izraelské smíšené obchodní komoře, Eretz.cz, Shekel.cz a recenzovanému časopisu Obrana a strategie.