Veřejná přednáška: The Iranian Regime as a Threat for the World Security

Datum konání akce: 23.4. 2015

Dne 23. 4. 2015 proběhla v atriu vysoké školy CEVRO Institut přednáška s názvem "The Iranian Regime as a Threat for World Security". Hlavním řečníkem byl bývalý íránský diplomat, člen a reprezentant Národní rady odporu Íránu (NCRI) v severských zemích, Perviz S. Khazai. Konferenci uvedli ředitel PCTR Alexandr Vondra a předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) a poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Poté se ujal slova Perviz Khazai. Akci společně pořádaly PCTR a skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR).  

Svou přednášku uvedl krátkým exkurzem do historie Íránské revoluce, které se jako mladý kariérní diplomat účastnil. "Podobně jako za arabského jara, neexistovaly ustálené demokratické instituce. Neexistují-li demokratické instituce, dojde k tomu, že k moci se dostanou ti, kteří často dokonale organizovaní jsou - a to se týká hlavně různých církví,“ řekl významný představitel íránské opozice.

„Později se mi přestalo líbit, jak revoluce zemi přetváří, zvláště poté co se dostal k moci Chomejní. Stal jsem se tedy členem opozice,“ dodal muž, který své působení v diplomacii označil za rebelské.

Khazai pohovořil také o roli íránské opozice a zastoupení žen v jejích řadách. Následně se věnoval aktuální bezpečnostním hrozbám, které souvisejí s Íránem – zejména boji proti ISIS a využití jaderné energie. Zdůraznil, že opozice je připravená se s oběma problémy vypořádat. Poté následovala tradiční diskuse s publikem.

Za mediální spolupráci děkujeme Česko-izraelské smíšené obchodní komoře, Eretz.cz, Shekel.cz, Občanskému institutu a recenzovanému časopisu Obrana a strategie.

Pozvánku naleznete zde a životopis přednášejícího zde.

Fotogalerii z přednášky naleznete zde.