Uspěšná konference a mediální ohlasy: Cyber Security and National Defense

Datum konání akce: 28.5. 2015

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo mezinárodní konferenci věnovanou kybernetické bezpečnosti a národní obraně, které se zúčastnili přední experti z Evropy a Izraele. Akce se konala 28. května od 13:00 v atriu vysoké školy CEVRO Institut. Hlavním partnerem konference byla společnost IBM Česká republika a dále také RWE Česká republika.

Konference byla zahájena Alexandrem Vondrou, ředitelem Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut. Prvním řečníkem byl generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu AČR a zvolený předseda Vojenského výboru NATO. Generál Pavel zahájil svou přednášku o vzniku hybridní války a poté se obsáhle věnoval samotnému fenoménu „kyberválky“. Gen. Petr Pavel mimo jiné uvedl, že v NATO probíhá diskuze, zdali se má kybernetický útok považovat za důvod aktivace čl. 5, tedy může-li být kybernetický útok roven útoku konvenčnímu.

Následoval příspěvek Daniela Koštovala, náměstka ministra obrany, který hovořil nejen o kybernetické bezpečnosti na úrovni aliance, ale i na úrovni národní. Daniel Koštoval uvedl, že je nutné ochranu obyvatel zabezpečit ve spolupráci se soukromým sektorem. ČR se podle pana náměstka může stát brzy jedním z lídrů v této oblasti. Ministerstvo obrany ČR podle jeho slov plánuje v následujících pěti letech ročně investovat 500 milionů Kč na ochranu státu před kybernetickými útoky. Poté se dostal na řadu Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu. Ing. Dušan Navrátil uvedl, že ČR stále posiluje své schopnosti bránit se kybernetickým útoků a dodal, že soukromý sektor a veřejný sektor spolu musí úzce spolupracovat.

Posledním řečníkem první části programu byl od Bruce Wynna, nositele Řádu britského impéria v hodnosti Air Commodora RAF ve výslužbě, který se zaměřil na kybernetickou bezpečnost v soukromém sektoru, ale i na vztah soukromého sektoru k sektoru veřejnému. Dále mimo jiné uvedl, že je zapotřebí uvažovat v tomto oboru jako zločinec, tedy v souvislostech - je zapotřebí být připraven = kdo je připraven, není překvapen. Hovořil o problémech spojených se zcizováním osobních dat či spoluprací mezi londýnskou a newyorskou policii.  

Po první přestávce následoval příspěvek Dmitry Adamského z izraelského IDC v Herzliji. Zabýval se vznikem a potenciálem ruské hybridní a informační války a jejím srovnáním s členskými státy NATO. D. Adamsky mimo jiné uvedl, že jsme na počátku nové éry, ve které se války budou vést v kyberprostoru a všechny velmoci, včetně Ruska, se snaží naučit se s touto novou schopností pracovat. Profesor Šarunas Liekis z Vilniuské univerzity navázal na příspěvek Adamského a pohovořil o konkrétních hrozbách z Ruska pro pobaltské státy. Dále poznamenal, že hlavním průkopníkem IT je z Pobaltí Estonsko, kde žijí obyvatelé doslova pod dohledem „velkého bratra“. Posledním řečníkem druhého panelu byl Daniel Bagge z českého Národního bezpečnostního úřadu, jež promluvil o výzvách, kterým Česká republika čelí.

Poslední panel zahájil John Palfreyman z IBM, který pohovořil o tzv. kyber-zločinu a vysvětlil, jakým nejnovějším hrozbám čelíme a jak se jednotlivé hrozby vyvíjely. Předposledním řečníkem byl Aleš Špidla, který hovořil o zranitelnosti systémů ISCS/SCADA, které se využívají ve strategických a průmyslových odvětví. Uvedl, že cílem útočníků je vyřadit strategické cíle a způsobit destrukci, poškození, či i ztráty na životech a vyvolání chaosu (stačí, aby útočník do informačního řetězce umístil například úmyslně chybná data).

Posledním řečníkem byl Ofir Hason z izraelské společnosti CyberGym, který se zaměřil na kybernetickou válku z pohledu Izraelců. Podle pana Hasona je důležitá role tajných služeb a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, který může v praxi dokonce spolupracovat s tajnou službou (v případě společnosti CyberGym - Šin Bet). Dále dodal, že nejslabším článkem řetězce je lidský faktor. V neposlední řadě uvedl, že kritickou infrastrukturu musí napadnout vždy koordinovaná skupina (možná i stát) - není to možné očekávat od jednotlivce.

Konference byla zakončena závěrečným slovem předsedy správní rady vysoké školy CEVRO Institut Ivanem Langerem.

Za podporu děkujeme také CyberGym, Vytautas Magnus University ve Vilniusu a International Institute for Counter-Terorrism (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji.

Vedle velkého zájmu, kdy nebylo možné z důvodu omezené kapacity uspokojit všechny zájemce, vyšla celá řada ohlasů na konferenci i v médiích – např.:

  • České noviny (Obrana investuje ročně 500 milionů na ochranu před kyberútoky)
  • Aktuálně.cz (Obrana dá každý rok půl miliardy na ochranu před kyberútoky)
  • Eurozprávy (Obrana investuje stovky milionů na ochranu před kyberútoky)
  • Týden (Česko je v kybernetickém boji na špici)
  • ITBis.cz (Obrana investuje ročně 500 milionů na ochranu před kyberútoky)
  • Parlamentní Listy (I my se můžeme dostat do války! Bezpečnostní experti rozebírali aktuální hrozbu)
  • The Prague Post (Czechs to heavily invest in cyber defense)

FOTOGALERII NALEZNETE ZDE.

 

PROGRAM:

12:00 – 13:00  REGISTRATION
 

13:00 – 13:10  OPENING REMARKS
Alexandr Vondra, Director, PCTR, CEVRO Institute


13:10 – 14:30  KEYNOTE SPEECHES
Gen. Petr Pavel, Chairman, Military Committee, NATO
“Current Hybrid Warfare With a Special Focus on Cyber Warfare Against NATO”

Daniel Koštoval, Deputy Minister for Management of Defence Policy and Strategy, Ministry of Defence, Czech Republic
“Czech Government and National Defense Strategy on Cyber Warfare”

Dušan Navrátil, Director, NSA Czech Republic
“The Need for a Comprehensive Framework of Cyber Security and Defense”

Bruce Wynn, Air Commodore (Ret.), Cyber Advisor and Consultant, UK
“Public Private Partnership in Cyber Security”


14:30 – 14:45  COFFEE BREAK


14:45 – 16:15  PANEL 1
CHALLENGE: CYBER INTELLIGENCE, ATTACKS AND WARFARE

Dmitry Adamsky, Professor, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya, Israel
“Russian Perspectives on Cyber and Information Warfare”

Šarunas Liekis, Dean, School of Political Science and Diplomacy, Vytautas Magnus University, Vilnius, Lithuania
“Cyber Threats from Russia: The Baltic States Perspectives”

Daniel Bagge, Head of Strategy and Policy Unit, NSA Czech Republic
"The Importance of Sharing Cyber Intelligence among Security and Defense Stakeholders"

Chair: Tomáš Pojar, Vice President for International Relations, CEVRO Institute


16:15 – 16:30  COFFEE BREAK  


16:30 – 18:00   PANEL 2
RESPONSE: CYBER DEFENSE AND SECURING CRITICAL INFRASTRUCTURE

John Palfreyman, Director for Defense and Intelligence, IBM Team Europe
“Cyber Security in a Social Media & Smartphone obsessed World”

Ofir Hason, CEO and Founder, CyberGym, Israel
“The Age of Cyber Wars: Israeli Experience”

Aleš Špidla, Risk Manager, PwC Czech Republic
“Cyber Security and SCADA Systems”

Chair: František Šulc


18:00 – 19:30  CONCLUSIONS AND RECEPTION