Budoucnost eurozóny a její vliv na evropskou ekonomiku – pohled Deutsche Bundesbank a ČNB

Datum konání akce: 11.6. 2015

Dne 11. června 2015 se uskutečnila v sídle vysoké školy CEVRO Institut veřejná přednáška „Budoucnost eurozóny a její vliv na evropskou ekonomiku“ pořádaná Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a skupinou Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Akci zahájil svým úvodním slovem rektor CEVRO institutu prof. Josef Šíma, který také celou přednášku moderoval. 

Poté následoval příspěvek prof. Vladimíra Tomšíka, viceguvernéra České národní banky. Ten hovořil mimo jiné ve svém příspěvku - na téma „Supervision and Financial Sector in the Czech Republic“ - o tzv. zátěžové zkoušce českého bankovního sektoru a konstatoval, že ČR je schopna ustát i velký bankovní šok. Prof. Tomšík dále uvedl: "Podívám-li se na situaci v eurozóně, je ideální, je-li vše jednotné. Dává smysl tedy mít jednu bankovní unii a přemýšlet do budoucna o společné fiskální politice, tedy mít například i společné daně.“ Podle prof. Tomšíka by neměla ČNB být součásti dohledu, ale dohlížet pouze na domácí trh. „Dává smysl mít bankovní unii, je-li země členem společné měny,“ uzavřel prof. Tomšík.

Druhým příspěvkem byl projev Dr. Andrease Dombreta, který je členem výkonné rady německé Deutsche Bundesbank. Dr. Dombret uvedl svou přednášku krátkým exkurzem toho, co předcházelo vzniku eurozóny, a poté se začal plně věnovat jejím současným problémům. Jedním z "léků" na problémy eurozóny by mohla být fiskální unie, kde by se národní fiskální suverenita přenesla na úroveň EU. "Pro to je však nutná podpora nejen vlád, ale i veřejné mínění občanů, jež v tuto chvíli neexistuje,“ uvedl Dr. Dombret. Reálnějším řešením je vznik bankovní unie či Unie kapitálových trhů. „Stabilní měnová unie je v zájmu všech států světa, nikoliv jen členů EU a eurozóny,“ uzavřel svoji přednášku Dr. Dombret.

Podkladové materiály a prezentace řečníků naleznete zde. Nápoje poskytla MATTONI.

Fotogalerii z přednášky naleznete zde.