Svoboda a bezpečnost v éře džihádu

Datum konání akce: 18.4. 2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a Mezinárodní institut pro boj proti terorismu (ICT) uspořádali v pondělí 18. dubna v atriu vysoké školy CEVRO Institut veřejnou přednášku nazvanou „Svoboda a bezpečnost v éře džihádu“. Hlavním řečníkem byl bývalý americký ministr vnitřní bezpečnosti a zakladatel The Chertoff Group Michael Chertoff, na kterého navázal zakladatel a výkonný ředitel izraelského Mezinárodního institutu pro boj proti terorismu (ICT) prof. Boaz Ganor. Přednášku zahájil předseda správní rady CEVRO Institutu Ivan Langer. Ředitel PCTR Alexandr Vondra poté představil řečníky a přednášku s následnou diskusí moderoval. Tématem přednášky byly aktuální výzvy v boji proti terorismu. Oba řečníci se především věnovali konkrétním krokům v boji se současnou největší hrozbou tzv. Islámským státem (ISIS).

Podle Michaela Chertoffa představuje ISIS třetí vlnu mezinárodního terorismu. Po útocích centralizované a hierarchicky řízené organizace al-Káida přišla vlna synchronizovaných menších útoků po vzoru bombajských útoků z roku 2009. Současnou vlnu terorismu Michael Chertoff označil za „crowdfundingový“ terorismus, kdy ke společnému cíli – stejně jako v případě stejně nazývané formy financování – přispívá velké množství nepříliš organizovaných jednotlivců. Změnám v organizaci teroristů by pak měla odpovídat i změna v boji proti nim. Dle Michaela Chertoffa je nutné pomocí vojenské akce v Sýrii a Iráku zlikvidovat zázemí teroristů. Na domácí půdě je pak důležité získávat, analyzovat a sdílet informace o aktivitách tzv. zahraničních bojovníků či o možnosti radikalizace jednotlivců. Klíčové jsou v tomto ohledu spíše oznámení o podezřelých aktivitách od komunit a lokálních policistů, než satelitní snímky a jiné moderní vybavení. Bývalý ministr Chertoff též zdůraznil roli sociálních médií úspěšně využívaných teroristy pro nábor nových příznivců, která je tedy třeba lépe použít v náš prospěch.

Podle profesora Boaze Ganora je pro svobodu a bezpečnost v éře džihádu klíčové zvládnutí umění boje proti terorismu. Jako první je třeba vědět, kdo je nepřítel a uvědomit si racionalitu a motivaci těchto lidí. Boaz Ganor při této příležitosti označil terorismus za věc podléhající módě, kdy vznikají stále nové organizace označující se za „tu pravou“. Za třetí pilíř umění boje proti terorismu označil profesor Ganor vyřešení teroristické rovnice. Stejně jako úspěšnost teroristického činu záleží na motivaci a operační schopnosti teroristů, efektivní boj proti terorismu určuje motivace a operační schopnosti protiteroristických složek. Dalším bodem je vyřešení demokratického dilematu, kdy proti sobě stojí hodnoty liberální demokracie a efektivní boj proti terorismu. Jako poslední bod Boaz Ganor uvedl schopnost veřejnosti nenechat se terorismem zdolat.

Otázky v následující debatě se pak týkaly například současné migrační krize a jejich rizik. Oba řečníci se shodli, že klíčové je situaci řešit přímo v místech, kde problémy vznikají, a to i za pomoci vojenské akce. Prorektor pro zahraniční vztahy CEVRO Institutu Tomáš Pojar se obou řečníků zeptal na tři nejdůležitější kroky, které by Evropa měla v současnosti provést. Dle Michaela Chertoffa je nutné se ujisti, že mají všechny státy dostatečné schopnosti, spustit mechanismus pro efektivní sdílení informací a na základě těchto informací, provádět operační činnost. Boaz Ganor za největší výzvu označil migrační vlnu. Evropa by měla být více vybíravá a zároveň zlepšit integraci imigrantů, aby se předešlo známým problémům druhé generace. Měl by být zrušen Schengenský prostor a zřízen celoevropský protiteroristický úřad, jehož součástí by byly i operativní složky.

 Poslední dotaz patřil bývalému českému ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, který připomněl podobnost ISIS a nacistické ideologie, která také byla pro tehdejší mladé lidi velmi atraktivní. Profesor Ganor k tomu dodal, že terorismus není nový fenomén, ovšem náboženský terorismus patří k nejnebezpečnějším, protože prezentuje své cíle a postupy jako boží vůli. Každé náboženství může být zneužito, současný problém není s islámem, ale uvnitř islámu. Proto je především na náboženských vůdcích, aby všem muslimům vysvětlili, že to, co dělají teroristé ve jménu džihádu je s islámem v rozporu.

Veřejná přednáška se konala za laskavé podpory Mezinárodního institutu pro boj proti terorismu (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji. Poděkování patří také mediálním partnerům akce, Česko-izraelské smíšené obchodní komoře a Občanskému institutu.

Mediální výstupy z této akce můžete naleznout na: