Budoucnost konzervatismu v Evropě

Datum konání akce: 1.12. 2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo 1. prosince veřejnou přednášku na téma „Budoucnost konzervatismu v Evropě“ za účasti politického komentátora a bývalého poradce Margaret Thatcherové Johna O’Sullivana, politologa Stanislava Balíka a nakladatele, komentátora a publicisty Alexandera Tomského. Přednášku zahájil a následnou diskusi moderoval ředitel PCTR Alexandr Vondra.

Podle Johna O’Sullivana má konzervatismus spojený s klasickým liberalismem budoucnost realističtější než jakákoliv levicová ideologie. Současná levice ztrácí svoje tradiční voliče a ocitá se v defenzívě proti nástupu populistických stran. Zatímco levicové směry jsou ve své podstatě internacionální, konzervatismus je postaven na národních základech. John O’Sullivan tak připomněl francouzského historika a sociologa Emmanuela Todda, který za základ vzniku různých politických uspořádání považoval různé modely rodiny v jednotlivých zemích.

Evropská unie se tedy plete, když se snaží z Evropy vytvořit jednotný systém, protože každá společnost má různou historii. Rozdíly se tak projevují například v přístupu k imigraci. V současné době navíc vlivem globalizace a zejména technologické revoluce přichází značná část pracujících o práci. Socialistické řešení prostřednictvím vyplácení podpory ovšem tento problém nevyřeší. Cílem by proto měla být spíše podpora kapitalismu „od kuchyňského stolu“, tedy vlastně návrat k tradici drobných podnikatelů.

Na Johna O’Sullivena navázal svým příspěvkem Stanislav Balík. Podle něj panuje přesvědčení, že nejdůležitějším politickou otázkou je socio-ekonomické štěpení. Spor pravice a levice sice stále dominuje, ale ustupuje do pozadí jiným otázkám. Západní společnost akceptovala vysoké zdanění a rezignovala na schopnost bránit zemi se zbraní v ruce. Stát stále více vstupuje do rodinné výchovy a nadnárodní chiméra rozkládá princip suverénního státu.

Politický střet ovšem nekončí. Stanislav Balík v této souvislosti připomněl, jak se dřívější hlavní soupeřící proudy v české politice tzv. staročeši a mladočeši spojily proti nově vzniklým stranám. Podobně by k sobě mohla dnes nalézt cestu tradiční levice a pravice. Budoucím soupeřem bude progresivismus, jehož konečným cílem je likvidace soukromého, proto tedy konzervatismus musí soukromé bránit.

Alexander Tomský oba příspěvky shrnul. Zdůraznil přitom problémy, se kterými se konzervatismus potýká. Podle něj se konzervatismus musel v Evropě vždy bránit a reagovat na utopické projekty. Představuje přitom zdravý rozum stojící proti snahám o konstrukci nového člověka, nevytváří ovšem jednotnou ideologii. Opět také zdůraznil, že levice je v současné době v krizi a na úkor lidské přirozenosti dochází ke stále silnější invazi státu do rodiny, spolku či církve.

Poté následovala diskuse s publikem, během které padly dotazy například na možnost prosazování konzervativních myšlenek proti nepřízni naprosté většiny médií. K domu Stanislav Balík připomněl úspěch zvoleného amerického prezidenta Trumpa, kterému se podařilo zvítězit právě i přes silnou mediální kampaň proti němu. Nutné podle něj ovšem bude rozjet se mezi lidi, podobně jako to dělá český prezident Zeman. V odpovědi na další otázku John O’Sullivan upozornil, že progresivisté prosazují svojí agendu většinou mimo politickou debatu a neprochází tedy politickou soutěží.

Po přednášce a diskusi s publikem byla akce zakončena autogramiádou knihy Johna O’Sullivana „Prezident, papež a premiérka“, kterou bylo na akci možné také zakoupit.

Veřejná přednáška proběhla za laskavé podpory partnerů, kterými byli Hanns-Seidel-Stiftung, New Direction a Vydavatelství Ideál. Poděkování za podporu patří také mediálním partnerům akce Centru pro studium demokracie a kultury, CEVRO, Občanskému institutu a Pravému břehu.

Mediální výstupy z této akce můžete naleznout na: