Vyjednávání s teroristy

Datum konání akce: 8.12. 2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro boj proti terorismu (ICT) uspořádalo 8. prosince veřejnou přednášku na téma „Vyjednávání s teroristy“ za účasti Plk. (v zál.) Liora Lotana, izraelského právníka a předního světového odborníka v oblasti vyjednávání s teroristy, jehož doplnil Mjr. Miroslav Vymyslický, národní koordinátor krizového vyjednávání Policie České republiky. Přednášku zahájil a následnou diskusi moderoval prorektor vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar.

Vyjednávání s teroristy se podle Liora Lotana zásadně liší od každodenního vyjednávání, na které jsme v běžném životě zvyklí. Do jednání navíc vstupují další vlivy, manipulace a chybné odhady. Cílem je přitom přesvědčit druhou stranu, že se naše zájmy nerozchází. Klíčové je při vyjednávání pak především vybudování vzájemné důvěry, což je v krizových situacích velmi obtížné.

Lior Lotan popsal sled nejdůležitějších událostí, které formovaly izraelskou politiku vyjednávání s teroristy. Po únosu letedla v roce 1968 vyslal Izrael jasný signál, že s teroristy nevyjednává. Následující krizové situace pak směřovaly izraelskou politiku tímto směrem: Pokud existuje možnost taktického zásahu, k žádným dohodám nedochází. V případě ohrožení izraelských občanů v zahraničí, tak jako se tomu stalo na Olympiádě v Mnichově, jsou o zásah požádány příslušné složky v dané zemi. K ústupkům ve vyjednávání potom dochází pouze tehdy, pokud k zásahu z nějakého důvodu nemůže dojít.

Plk. Lotan také ukázal, jak postupně klesaly požadavky teroristů ve zmíněných případech. V první řadě ovšem o konkrétní požadavky nejde a stále více se využívá krizových situací spíše jako divadla k deklaraci a zviditelnění. To souvisí i s vývojem války od industriální k moderní informační. Nejsilnějšími se tak v této válce stávají ti, kteří ovládají komunikační kanály, protože realitu nemusí už jen ovlivňovat, ale mohou si ji rovnou vytvořit.

Na příspěvek Liora Lotana navázal Mjr. Miroslav Vymyslický se svou zkušeností z České republiky. Zatímco v Izraeli má krizové vyjednávání na starosti armáda, v ČR je to policie. Velmi se také liší rozložení krizových situací, protože v České republice se vyjednavači v 80 % případů věnují lidem, kteří chtějí spáchat sebevraždu. Krizoví vyjednavači jsou přitom oficiální součástí Policie ČR od roku 2002 a od té doby se kromě poměrně malého množství vyjednavačů na plný úvazek podařilo vycvičit i dostatek policistů, kteří mají vyjednávání jako specializaci, pro celou Českou republiku.

Následnou debatu zahájil moderátor Tomáš Pojar, po něm následovaly otázky z publika. K nejzajímavějším odpovědím patřily osobní zkušenosti Liora Lotana z krizových situací. Pro práci vyjednavače se přitom podle svých slov rozhodl, protože si uvědomil, že v boji proti terorismu potřebujeme nějaký sofistikovanější nástroj, než je hrdinství vojáků v boji.

Poděkování za podporu patří partnerům akce České zbrojovce, Mezinárodnímu institutu pro boj proti terorismu (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji, Česko-izraelské smíšené obchodní komoře a panu Petru Mothejlovi.