Česká republika jako středoevropský „Texas“?

Datum konání akce: 23.3.2017

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci se sdružením LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní uspořádalo 23. března mezinárodní konferenci nazvanou „Česká republika jako středoevropský „Texas“?“. Konferenci zahájil a poté moderoval ředitel PCTR Alexandr Vondra. První panel se věnoval převážně aktuálním snahám o zakotvení práva na držení zbraně do Ústavy ČR, v druhém panelu pak tři zahraniční hosté prezentovali, jak k držení zbraní přistupují v jiných zemích.

Jako první vstoupila Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Představila návrh změny Ústavy ČR a důvody jeho vzniku. Impulzem ke vzniku tohoto návrhu byla sice současná problematická směrnice EU o držení zbraní, jeho cílem by však mělo být především větší zapojení občanů do ochrany republiky a zároveň potvrzení, že stát svým občanům věří.

Po ní vystoupil bývalý soudce Ústavního soudu ČR a současný pedagog CEVRO Institutu Stanislav Balík, který hned v úvodu vyjádřil k novému návrhu spíše odmítavý postoj. Ústavní změna podle něj není šťastným řešením – právo vlastnit zbraň v současné době v ČR je a směrnice EU bude implementovaná bez ohledu na případnou změnu. Připomněl také, že ČR se dnes nachází v úplně jiné situaci, než Spojené státy v době schválení Druhého dodatku.

Třetím řečníkem byl právník pracující pro Ministerstvo vnitra ČR Jan Bartošek. Cílem navrhované změny podle něj není obejít zmíněnou směrnici, ale v jejím rámci maximálně využít možných výjimek. Pro případné jednání s EU je potom zakotvení práva na zbraň na ústavní úrovni silnějším argumentem. Jedná se také o jasný signál, že v ČR není vůle zapojit se do odzbrojovací vlny, která by legálně držené zbraně odsunula do ilegality.

Na něj navázal prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. V úvodu upozornil na paradox toho, že Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě a měla by implementovat směrnici prosazovanou státy, které jsou na tom s bezpečností mnohem hůře. Vyjádřil také obavy ze stále restriktivnější legislativy, která ve svém důsledku povede k přesunu výroby zbraní a střeliva za hranice EU, což představuje značné bezpečnostní riziko.

Jako poslední v prvním panelu vystoupil David Karásek, člen představenstva sdružení LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. K několikrát zmíněnému srovnání návrhu změny Ústavy s Druhým dodatkem řekl, že se výrazně liší navazující zákony v obou zemích. V ČR je přitom větší důraz kladen na dodržování podmínek, kterým držení zbraní podléhá. Po jeho příspěvku následovala diskuze, kde se většina účastníků shodla, že je změna Ústavy nutná. Na rozdíl od jiných směrnic, se kterými ČR nesouhlasila, se totiž jedná o otázku bezpečnosti. Cílem změny by proto mělo být především zachovat stávající českou legislativu, která je v oblasti držení zbraní velmi kvalitní.

Druhý panel patřil zahraničním řečníkům. Brig. Gen. (Vv) Shaike Horowitz, příslušník izraelských bezpečnostních složek, tak hovořil o situaci v zemi, kde je úprava držení zbraní velmi propracovaná. Vzhledem k bezpečnostní situaci v regionu využívá Izrael velmi často k ochraně svých občanů ozbrojených a především dobře vycvičených civilistů. Situaci ve Švýcarsku pak popsal člen ProTell – Společnosti pro liberální zákony o zbraních Mark Heim. Počet střelných zbraní je v zemi velmi vysoký, kultura zacházení se zbraněmi je přitom na takové úrovni, že téměř nedochází k závažnějším incidentům. Jako poslední vystoupil Mikka Pesonen, finský střelce, člena organizace Firearms United a instruktor pro zacházení se střelnými zbraněmi. Popsal především propracovaný systém organizovaných cvičení, kterých se Finové mohou účastnit a zdokonalit tak svoje schopnosti související s obranou země. I po tomto panelu následovala diskuze.

Akce se uskutečnila za laskavé podpory partnerů: LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, Mezinárodní institut pro boj proti terorismu (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji a společnost Sellier&Bellot. Poděkování patří také mediálním partnerům Pravému břehu a portálu Ozbrojeneslozky.cz.