Budoucnost Evropské unie

Datum konání akce: 4.5. 2017

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s New Direction uspořádalo 4. května veřejnou přednášku Thierryho Baudeta, zakladatele nizozemské strany Fórum pro demokracii. Akci nazvanou „Budoucnost Evropské unie“ zahájil poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil a moderoval ředitel PCTR Alexandr Vondra.

Thierry Baudet se v úvodu své přednášky vrátil do 90. let. Tedy do doby, která podle něj pod vlivem euforie z konce studené války přehlížela skutečné problémy. V posledním desetiletí tak vznikli dva nepřátelé, na jedné straně se jedná o islamistický universalismus a na straně druhé o nadnárodní eurokraty, kteří prosazují universalistickou post-národní identitu. Přestože se jedná o rozdílné myšlenkové proudy, jejich cíl je stejný – destrukce národního státu.

Referenda, která v nedávné době proběhla v Nizozemsku, podle Thierryho Baudeta jasně ukázala euroskeptický postoj většiny voličů. Jenže politická třída toto ignorovala a ukázala tak, že nereprezentuje nizozemský lid, ale spíše Brusel. Proti současnému kartelu politických stran, které souhlasí s pokračováním migrace a pokračováním Evropské unie tak v loňském roce vzniklo Fórum pro demokracii. Evropská unie totiž podle Thierryho Baudeta svou katastrofální ekonomickou politikou ohrožuje naši civilizaci. Tvůrci této politiky se vůbec nezajímají o její dopady a nejsou v kontaktu s realitou.

Thierry Baudet také popsal fenomén zvaný oikofobie, tedy strach z naší vlastní kultury, našeho národa, jazyka a z naší historie. Tento opak xenofobie znamená, že se prosazuje pohled, který považuje celou historii Západu před vznikem Evropské unie za špatnou. Platformou pro ideologický trénink se stávají univerzity, kde se jiné názory tabuizují a označují za xenofobní, rasistické či sexistické. Studenti pak ani nevědí, že existují i jiné diskursy než současný hlavní evropský proud. Politické hnutí, které proti tomuto proudu jde, se tak musí soustředit právě i na kulturní a vzdělávací ofenzívu a pomoci tak k renesanci bohaté a krásné evropské kultury.

Po přednášce následovala debata, kterou zahájil Jan Zahradil otázkou týkající se odmítnutí asociační dohody s Ukrajinou v referendu v Nizozemsku. Thierry Baudet v odpovědi uvedl, že přístup Evropské unie k Ukrajině přesně ukazuje, co je s Unií špatně, protže ignorování sociálních a kulturních rozdílů v rámci Ukrajiny vedlo k rozpadu země. Poslanec Bohuslav Chalupa pak v další otázce vyjádřil obavy z nárůstu odstředivých tendencí, pokud se Evropská unie nereformuje. Podle Thierryho Baudeta je však reforma Evropské unie nemožná, protože členské státy mají protichůdné zájmy a vládu nad Unií tak přebírají byrokrati.

Další otázky se pak týkaly například možnosti prosadit alternativní názory v médiích. Thierry Baudet v tomto ohledu zdůraznil význam sociálních médií, pomocí kterých lze běžná média spolupracující s politickým hlavním proudem obejít. V závěru debaty pak padly otázky i na vztahy s Ruskem. Podle Thierryho Baudeta Západ stále setrvává v mentalitě studené války. Jenže svět se změnil a nyní můžeme s Ruskem najít společnou řeč. Mezinárodní vztahy totiž nejsou otázkou přátelství, ale zájmů a lepších výsledků často dosáhneme, pokud se svými sousedy normálně mluvíme.

Akce se uskutečnila za laskavé podpory partnerů akce New Direction a Evropských konzervativců a reformistů. Poděkování za podporu patří také mediálním partnerům: CEVRO, Občanský institut, Pravý břeh a DEMAS.