Evropská bezpečnost, NATO a jeho východní hranice – minulost a současnost

Bohuslav Pernica & František Šulc