Západ v éře Donalda Trumpa

Datum konání akce: 9.10. 2018

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo veřejnou debatu „Západ v éře Donalda Trumpa“, která proběhla v úterý 9. října 2018 v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Úvodní slovo měl ředitel PCTR Alexandr Vondra. Krátce zauvažoval nad odpovědí pro otázku „Kde jsme nyní?“. Zmínil, že pociťuje revoluci síly, volného obchodu a komunikace. Dále představil hosty. Ti nám následně předali své myšlenky.

Dan Schueftan prohlásil, že není jakákoliv alternativa z hlediska moci pro USA. Věří, že Čína nemůže narušit americký pořádek. Je přesvědčen, že mnoho věcí by bez USA nefungovalo. Domnívá se, že prezident Bush jr. položil katastrofické rozhodnutí- tj. myšlenku, že by se dala zavést demokracie v arabském světě. Myslí si, že slabost prezidenta Obamy byla součástí jeho ideologie. Dan Schueftan pronesl, že po druhé světové válce byly Spojené státy americké velmi silné a mohly si dovolit pomáhat slabším státům ve světě. Nyní však USA není v této pozici, aby USA pomáhalo Evropě a přitom zanedbávaly sebe. Evropa, dle názoru pana Schueftana, žije, protože jí Spojené státy americké pomohly. Tvrdí, že nepřítelem Evropy je Rusko.

Joshua Muravchik tvrdí, že izraelský prezident rozšířil prosperitu do světa. Pan Muravchik popisuje dva druhy lidí. Ty s postojem: ‘jsme moc dobří pro svět’ (tj. Donald Trump). A dále pak ty, co žijí s představou: ‘svět je moc dobrý pro nás’ (tj. Barack Obama). Joshua Muravchick si myslí, že je nebezpečné pro amerického prezidenta mluvit tak, jako v současnosti Trump.

Amichai Magen se domnívá, že se nacházíme na prahu evropské občanské krize. Pociťuje absenci vizí v Evropě. Myslí si, že Evropská unie nyní míří k rozpadu. Také, že se Německo nachází v pasti. Německo však, dle něj, předstírá, že se krize prakticky nekoná. Pan Magen řekl, že největším příjemcem benefitů bylo vždycky Německo a to Německu pomohlo v ekonomické prosperitě.

Na závěr Alexandr Vondra položil řečníkům otázku: „Jak byste poradili malým evropským zemím?“

Dan Schueftan: Přeberte si za sebe zodpovědnost. Nejhorší je kapitulace. Mějte hodně dětí. Myslí si, že Evropa je nyní nezodpovědná, že do značné míry ztratila vůli k životu. Ale také, že Evropa byla vždy to nejlepší v historii lidstva v produkci lidských hodnot.

Joshua Muravchick: Sdílí názor pana Schueftana, že by Evropané měli mít víc dětí, dále radí: „Buďte silní, mějte kuráž, silnou armádu, utrácejte peníze za schopnost se bránit, starejte se o přátelství s USA“.

Amichai Magen: „Učte děti dějiny. Naučte Němce, že je možné být vlastenec a při tom liberál. Obnovte myšlenku transatlantických vztahů“.

Dále následovalo několik přínosných otázek z řad publika.