Česká bezpečnostní politika – kam zmizela?

Diskuze expertů

Úvodní slovo: náměstek MZV Martin Povejšil a náměstek MO Jan Havránek
Moderoval Daniel Koštoval

Vnímání bezpečnostní politiky jako klíčového nástroje pro zachování suverenity a nezávislosti země významně oslabilo. Ve srovnání se situací před deseti lety je to pro Českou republiku zásadní změna.  Procesy a nástroje v bezpečnostní oblasti nestíhají na vývoj v bezpečnostním prostředí včas reagovat, nebo dokonce nechávají nové fenomény bez povšimnutí. Chybí nadrezortní přístup, Česká republika nemá partnera pro zahraniční národní bezpečnostní poradce. Diskuse více než dvaceti klíčových představitelů české bezpečnostní komunity se zaměřila zejména na otázky: Proč český bezpečnostní systém není schopen včas reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí a hrozby včetně např. pandemie způsobené šířením covid-19? Proč se nedaří včas a konzistentně alokovat potřebné rozpočtové prostředky na realizaci bezpečnostní politiky?  Není současný systém Bezpečnostní rady státu přežitý? Zajišťuje dostatečnou flexibilitu a rychlost reakce a rozhodování?  Jaké změny potřebuje česká bezpečnostní politika a český bezpečnostní systém?  Jakou roli hraje politický vývoj v ČR a interakce mezi politickou a expertní rovinou?