Jaderná energetika po Vrběticích

28. června 2021

Energetická bezpečnost patří mezi klíčová témata, kterým Centrum transatlantických vztahů (PCTR) věnuje dlouhodobě pozornost. V době, kdy se budou přijímat zásadní strategická rozhodnutí ohledně budoucnosti české energetiky, se bude PCTR tomuto tématu věnovat aktivněji. První ze série uzavřených expertních debat o klíčových výzvách české energetické politiky se konala 28. června. Zahájili ji Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Debatu moderovali Alexandr Vondra a Tomáš Pojar.

 

Diskuse se zúčastnili experti z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.

 

Mezi diskutovaná témata patřila hlavní úskalí a překážky české energetické politiky v kontextu cílů EU pro dosažení klimatické neutrality. Debata se zabývala otázkami zajištění energetické soběstačnosti České republiky po uzavření uhelných elektráren, které v současnosti zajišťují polovinu dodávky energie. Významná část diskuse se zaměřila také na rozšiřování jaderné kapacity ČR, zejména pak na tendr na dostavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny. Jaké benefity může případně přinést rozhodnutí nahradit tendr na dostavbu Dukovan mezivládní dohodou? Představuje české předsednictví v Radě Evropské unie příležitost, jak efektivně prosadit české zájmy v oblasti energetiky na evropské úrovni?