Priority státu v energetice pro nejbližší období

2. listopadu 2021

Další kolo z cyklu uzavřených expertních debat PCTR zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konalo v úterý 2. listopadu. Debatu tentokrát zahájil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR a Jiří Feist, ředitel pro strategii EP Energy.

 

Diskuse se zaměřila na priority státu v energetice pro nejbližší období. Její účastníci se shodli, že hlavním úkolem pro nastupující vládu je vypracování reálných scénářů energetického mixu do roku 2030. Je třeba také dramaticky posílit a zefektivnit zastoupení České republiky v Evropské unii a akcelerovat přípravu na české předsednictví v roce 2022, mezi jehož priority by energetika a energetická bezpečnost měly patřit. Za naprosto klíčové považují účastníci debaty zahrnutí jaderné energie do tzv. evropské taxonomie.

 

V diskusi zazněla také shoda na potřebě zvýšení efektivity státní správy a na zlepšení schopnosti ČR čerpat z unijních fondů a operačních programů na podporu environmentální, sociální i hospodářské udržitelnosti v souvislosti s dosažením cílů bezuhlíkové ekonomiky.

 

Diskuse se zúčastnilo více než dvacet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.