Dukovany 5, dopady zpřísnění regulace energetického trhu a vznik jaderné platformy v EP

8. prosince 2021

Další z cyklu uzavřených expertních debat PCTR zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konala 8. prosince. Zahájil ji tentokrát Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize Nová energetika, hlavním tématem byla výstavba nového jaderného zdroje Dukovany 5.

  1. Pleskač ve své prezentaci upozornil na nutnost revize Státní energetické koncepce (SEK), která bude reflektovat dekarbonizaci, zlevnění OZE a elektrifikaci dalších sektorů. Informoval o aktuální diskusi ČEZ se státem k výstavbě nového jaderného zdroje elektrárny Dukovany, o přípravě výběrového řízení na dodavatele, stručně představil model financování i harmonogram 1. fáze.

Mojmír Hampl (KPMG) ve svém vystoupení upozornil, že ani velký otřes či šok na energetickém trhu nemusí být nutně impulsem k celkové změně politiky v dané oblasti. Ukázal to na vývoji ve finančním sektoru. Ten po finanční krizi roku 2008 nečekala reforma základů, ale spíše vlna rozsáhlé regulace udržující naopak za vyšších nákladů původní směr a fungování celé industrie. I v energetickém sektoru se tedy podle M. Hampla může stát, „že při zborcení jedné zdi budovaného paláce se místo otázek, zda vůbec stavíme správnou věc na správném místě a ve správný čas, můžeme dočkat spíše jen nových, velmi detailních stavebních předpisů“.

 

Alexandr Vondra stručně shrnul základní informace ke vzniku Parlamentního klubu pro jádro v rámci Evropského parlamentu. Vznikl z iniciativy Christophe Grudlera z Francie, zakládajícími členy jsou kromě A. Vondry poslanci EP z Bulharska, Finska, Francie a Švédska.  Hlavní prioritou skupiny europoslanců je zařazení jádra do taxonomie EU a podpora výzkumu, který povede k redukci jaderného odpadu.

 

Pravidelné diskuse PCTR se opět zúčastnilo téměř třicet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.