Mezivládní spolupráce při naplňování závazků NATO a EU v oblasti rozvoje schopností vyzbrojování

Datum konání akce: 13.4.2022

Spolupráce vlád při udržování a rozvoji vojenských schopností je v současnosti nejen nutná, ale měla by být preferovaná. Legislativa a výkladová stanoviska v Evropské unii tento přístup nijak v jeho podstatě neomezují. Tvrdí to ve studii vypracované ve spolupráci s Centrem transatlantických vztahů CEVRO Institutu a Nadací New Direction její autoři Jana Marco a Senior Fellow PCTR Daniel Koštoval.

Studie byla odborné veřejnosti prezentována v rámci jednání Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR ve středu 13. dubna. Prezentace se kromě členů sekce a expertů z ministerstva obrany, Generálního štábu AČR či ministerstva zahraničí zúčastnili také ministryně obrany Jana Černochová a prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Tato studie se nejprve zabývá analýzou podstaty mezistátních vztahů včetně jejich ukotvení v současném mezinárodním právu veřejném. Zaměřuje se na princip suverenity a nezávislosti státních entit, pokud jde o bezpečnostní a obranné záležitosti. Analýza ukazuje, že mezivládní princip při zajištění kolektivní obrany musí být absolutně primární. Proto i obchod s vojenským materiálem, jehož konečným uživatelem má být nakonec pouze státní entita, musí být předmětem silné regulace a kontroly, nikoli předmětem volného trhu. A proto by měl být obchod s vojenským materiálem veden a provozován především vládami při využití státních podniků a při spolupráci s domácími soukromými podniky obranného průmyslu. Studie se věnuje také důvodům vzniku a cílům legislativy Evropské unie týkající se obchodu s vojenským materiálem. Její závěr ukazuje a podtrhuje nutnost spolupráce vlád ve vyzbrojování jako nástroje k zajištění a ochraně bezpečnostních a obranných zájmů státu.

Jednotlivé kapitoly a závěry vždy také v rámci obecného přístupu k tématu studie přihlíží ke specifickému případu České republiky.