Následky prezidentské kampaně Andreje Babiše pro národní bezpečnost

Autor: Jan Paďourek

Nedávno ukončená předvolební kampaň českých prezidentských voleb 2023 bude jistě podrobena analytickému rozboru z nejrůznějších hledisek. Tento text se dotýká některých pravděpodobných následků kampaně Andreje Babiše v oblasti národní bezpečnosti.

Neúspěšný kandidát Babiš vsadil během volební kampaně na nanejvýš nebezpečnou kartu. Umístil do mediálního prostoru narativ, který opakovaně tvrdil, že jeho protikandidát Petr Pavel (i celá vláda s premiérem Fialou) chce zemi zatáhnout do války. Na druhé straně Babiš sebejistě vzbuzoval naději, že pokud bude on zvolen českým prezidentem, pak žádnou válku nedopustí a díky svým diplomatickým schopnostem a jím avizované mírové konferenci v Praze dokonce ukončí i ruskou válku na Ukrajině.

Vedle již zmiňovaných politických soupeřů zaútočil Andrej Babiš i na náčelníka GŠ Karla Řehku, kterého zcela mimo kontext obvinil z válečných příprav kvůli jeho mediální zmínce o možné výběrové mobilizaci v případě, že by Rusko napadlo i členské státy NATO. Aby byl výčet úplný, Andrej Babiš ve své kampani rovněž vládu obvinil z příprav totalitní cenzury, kritizující ji za hledání způsobů boje s dezinformačními kampaněmi proti ČR.

Bez ohledu na skutečnost, že jsou Babišovy teze pouhým populistickým nesmyslem, jeho stále se opakující prohlášení měly, a hlavně budou mít, velmi negativní dopad na důležitou celonárodní shodu v době mimořádně vážné bezpečnostní situace.

Babiš si tím vzal určitou část spoluobčanů jako rukojmí, neboť totálně zneužil jejich pocitu strachu a obav z dalšího vývoje krize vyvolané agresivním Ruskem. Umocnil tím skutečnost, že část jeho voličů bude v budoucnosti odmítat jakékoliv vládní iniciativy čelící potencionálním rizikům a hrozbám a někteří z nich budou takové iniciativy i aktivně atakovat.

Výsledkem nemůže být nic jiného, něž oslabování ČR, její odolnosti a připravenosti na možné negativní scénáře příštího vývoje bezpečnostní situace v Evropě. Nejvíce zarážejícím faktorem hanebných Babišových výroků je fakt, že tak činil jako nedávný premiér, který měl přístup ke všem relevantním informacím o skutečném stavu situace nejen od českých, ale i zahraničních armádních a bezpečnostních sborů. Jinak vyjádřeno, Babiš dobře věděl, že zde nepůsobí v zájmu ČR a její bezpečnosti.

ČR se ocitla v době mimořádné bezpečnostní krize. Ruská imperiální avantýra v Ukrajině změnila bezpečnostní situaci v Evropě tak významně, jako tomu nikdy nebylo od konce 2. světové války. Aktuální vývoj událostí bohužel naznačuje, že se i příští vývoj může vyvíjet velmi pesimisticky. Rusko navzdory sankcím a bezprecedentní podpoře Západu bránící se Ukrajině nejeví žádné známky toho, že by se chystalo válku ukončit. Ba právě naopak, chystá nové ofenzivy a válečné agrese.

 

Celý článek najdete na stránkách partnerského magazínu CZDEFENCE. KLIKNĚTE ZDE.

Zdroj: CEVRO Arena. Dostupné ZDE