Příštích deset let…

7. září

Další kolo z našeho cyklu uzavřených expertních debat zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konalo v úterý 7. září. Debatu tentokrát zahájil Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS a Pavel Tykač, majitel Sev.en Energy AG, moderovali Alexandr Vondra a Tomáš Pojar.

Hlavním tématem byl vývoj českého energetického sektoru v nastávajících deseti letech. Martin Durčák se ve své prezentaci zaměřil na scénáře rozvoje výrobního mixu v České republice a jeho srovnání s okolními zeměmi. Upozornil na nárůst spotřeby elektřiny v důsledku elektrifikace průmyslu a dopravy v nadcházejících letech a na skutečnost, že nárůst výroby z obnovitelných zdrojů nebude schopen dostatečně kompenzovat odstavení uhelných kapacit. Toto téma dále rozvinul Pavel Tykač jako majitel jednoho ze dvou majoritních producentů energie z uhelných elektráren.

Diskuse se zúčastnilo více než dvacet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.