Strategie k nezávislosti na ruském plynu

1. června 2022

Další z cyklu uzavřených expertních debat PCTR zaměřených na klíčové výzvy, kterým čelí česká energetika, se konala 1. června. Alexandr Vondra nejdříve stručně shrnul hlavní body REPowerEU, plánu Evropské komise na snížení závislosti na ruských fosilních palivech, který vznikl v reakci na invazi RF do Ukrajiny. Následně předseda představenstva Eustream Tomáš Mareček nastínil možnosti řešení plynové krize v České republice z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Pravidelné diskuse PCTR se opět zúčastnilo na třicet expertů z ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a klíčových vládních agentur společně s vysoce postavenými manažery soukromých energetických firem a poradenských společností, které poskytují služby v oblasti energetiky.